Hur kan du kontrollera att abs bromsen fungerar

hur kan du kontrollera att abs bromsen fungerar

En ABS broms är ett eget system som gör att hjulen på din bil inte låser sig när du måste göra en kraftig inbromsning. ABS är en tysk förkortning för Anti Blockier System som på svenska betyder låsningsfria bromsar. Det här systemet styrs av en mindre dator som tar emot impulser från sensorer som sitter strategiskt placerade innanför bilens alla fyra hjul. Det finns en egen ABS lampa på instrumentpanelen som automatiskt börjar lysa om det skulle vara något fel på bromsen. Misstänker du att något är fel även om varningslampan inte börjar lysa, så kan du kontrollera ABS bromsen manuellt.

1. Hur fungerar ABS bromsen?
Du kan testa bromsen genom att trycka ner bromspedalen så hårt du kan. Då kommer du automatiskt märka att bilens hjul låser sig. Risken för sladd med en ABS broms installerad minskar, då systemet därefter släpper trycket på bromsarna så att däcken automatiskt börjar rulla. ABS bromsen anpassar därefter bromskraften så att den blir stor men inte för stor så att hjulen låser sig.

2. Kontrollera ABS bromsen manuellt. Känner du att bromsen inte fungerar som den ska kan du testa själv med några enkla knep.
. Börja med att åka nerför en backe och gör en hastig bromsrörelse.
. Du bör hålla en fart av 50 km/timmen för att kunna känna av bromseffekten.
. Fungerar ABS bromsen kommer pedalen att börja hacka, vilket är fullt normalt
. Dina ordinarie bromsar fungerar alltid, ABS bromsen är endast till för att bilens bromsar inte ska låsas.
. ABS sensorerna gör därför att inbromsningen blir maximal utan att bilen skadas eller låser hjulen på bilen.

3. Så märker du att bromsen inte fungerar. Även om en varningslampa tänds när ABS bromsen inte fungerar så bör du kontrollera bromspedalerna.
.Tryck ner bromspedalen så hårt du kan under cirka 20 sekunder
. Bromsen fungerar bra om du kan stanna pedalerna halvvägs och det sedan känns stumt.
. Märker du att bromsen är fjädrande kan det bero på luft i bromssystemet.
. Skulle bromsarna ta bara någon centimeter från golvet är det läge att justera eller reparera bromsen.
. Om pedalen sjunker ner långsamt betyder det det finns en läcka någonstans i systemet.
. Provbromsa också efter att du varit på biltvätten eller kört genom vatten. Då det kan samlas fukt på bromsarna kan en provbromsning göra att vattnet dunstar bort när bromsarna värms upp igen.

4. Åk till verkstaden eller felsök själv. Har du testat alla knep och dina ABS bromsar ändå inte fungerar är det bäst att åka till verkstaden, eller testa själv vart felet ligger om du är en van bilreparatör. För detta måste du ha en del hjälpmedel för att kunna vara säker på att kunna laga ABS bromsen.
. Börja med att hissa upp bilen och lägg två pallbockar under vardera kant.
. Försök att hitta vart ABS sensorerna sitter
. Kontrollera sedan att alla kuggkransar är hela och rena.
. Titta sedan efter om ABS sensorerna verkar hela och inte är skadade
.Har du hittills inte hittat något fel kan du koppla isär kablen som sitter högre upp, cirka 30 centimeter. Här ska du se efter så att det inte finns smuts eller oxid i kablarnas kontakter.
. Du kan sedan mäta mellan kontaktens poler med en manometer. Det ska vara mellan 1000-1500 ohm mellan polerna. ABS-sensorn är trasig om manometern inte möter något motstånd eller har för mycket.
. Är kablarna intakta är det datorn som det är fel på, men detta är mycket sällsynt.

Att tänka på:

– Kom ihåg att testbromsa i låg fart när du är osäker på om ABS bromsen fungerar
– Då bromssystemet är känsligt för vatten bör du testbromsa efter att bilens underred utsatts för en stor mängd vatten