hur lagar man en tand

Att ha hål i tanden eller karies som det egentligen heter är väldigt vanligt. Det händer även att gamla lagningar går sönder och måste fyllas på nytt. Om du har tandläkarskräck kan det kännas lite obehagligt. Men om du vet svaret på frågan hur lagar man en tand känns det kanske lite lättare. Vi kommer därför i denna artikel förklara hur en lagning går till. Det är ett vanligt ingrepp som många tandläkare gör dagligen.

Undersökning och ev. röntgen

Det första som händer när du sätter dig tandläkarstolen är att tandläkaren undersöker din mun. Då letar de både efter karies och annat som kan påverka din munhälsa. De kan även behöva röntga för att se så du inte har några skador under emaljen. När tandläkaren vet exakt hur många hål du har gör denne upp en plan. Ibland lagar de tanden direkt och ibland får du en ny tid inom kort.

Bedövning eller inte

Normalt så kommer du bli tillfrågad om du vill ha bedövning eller inte. Den är främst till för att du ska kunna slappna av under lagningen. Då brukar de använda en spruta med en tunn nål. De kan även använda en bedövningssalva i förebyggande syfte. Om du är osäker på om du vill ha bedövning eller inte är det bäst att rådfråga tandläkaren. De har lång erfarenhet av lagningar och kan se vad som funkar bäst för dig.

Borra bort karies

När man ska laga en tand är det viktigt att få bort hela det skadade området av tanden. För att lyckas med det måste man ofta använda en borr. Det går också använda ett medel som löser upp området kring den skadade tanden. Då kan tandläkaren sedan skrapa bort den del som är förstörd. Du kan i samråd med din tandläkare diskutera de olika lösningarna och se vad som är bäst i din situation.

Rengöring av lagningen

När den skadade delen av tanden är borta är det dags att rengöra lagningen. Det måste vara helt rent innan tanden fylls, annars finns det risk att bakterier frodas. Om det har kommit in bakterier i hålet måste man göra om lagningen. Tandläkaren spolar rent tanden innan det är dags för fyllningen. Det brukar vara ett ganska smärtfritt steg även om du inte har bedövning. Sedan är det dags att fylla igen hålet.

Fylla igen hålet

Sista steget är att fylla igen hålet. Då använder man ett material som bygger upp tanden igen. Det vanligaste är att man använder plastkomposit men det kan även vara porslin eller guld. Om du ska ha något av de två sistnämnda materialen brukar du vanligtvis betala extra. Det finns även vissa tillfällen då en tandläkare inte anser det är värt att laga tanden. Då är den ofta väldigt skadad. Tandläkaren brukar då föreslå att man drar ut hela tanden.

Underhåll och efterkontroll

När lagningen är klar är det upp till dig att ta hand om dina tänder på bästa sätt. Du bör borsta dina tänder två gånger dagligen, använda tandtråd och munskölj. Ibland får du även komma på en efterkontroll för att se att lagningen håller. Då kollar man även att inga bakterier har letat sig in i lagningen. Vidare bör du gå på årliga kontroller för att säkerställa att du inte har några nya hål.

Nu vet du allt om hur man lagar en tand hos tandläkaren. Normalt är det ett ganska snabbt och smärtfritt ingrepp. Om du känner smärta i tanden bör du uppsöka tandläkare så snart som möjligt. Se till att sköta din munhygien på bästa sätt för att undvika karies. Det är både smärtsamt och en onödig och dyr kostnad. Kom ihåg att du ofta själv får bestämma om du vill bedövning eller inte vid ingreppet.