hur lång är öresundsbron

Hur lång är Öresundsbron?

Öresundsbron är enskilt Skandinaviens största satsning på avancerad infrastruktur. Bron är 16 kilometer lång och kan användas av privata och kommersiella fordon samt tåg. Den öppnade 2020 för trafik och har sedan dess haft mycket stor betydelse för både Sverige och Danmark.

Den knyter ihop de båda länderna och gör det möjligt att dra nytta av ett utbyte vad gäller allt från arbetskraft till studie- och kulturliv. Den strida strömmen trafik mellan länderna bevisar verkligen att så verkligen är fallet. När bron öppnade körde strax under 3 miljoner bilar över bron och 2019 var den siffran 7,5 miljoner. Det bevisar verkligen att bron inte bara är väldigt populär utan också är viktig.

Bron är avgiftsbelagd och har olika lösningar för det. Här finns engångsbiljetter som du köper när du vill passera. För dem som använder bron frekvent finns det särskilda pass som gör att du får kraftig rabatt på ordinerade biljetter.

Brons konstruktion

Konstruktionen är verkligen ett enormt pussel och byggprojektet gick ut på att lägga ihop delarna bit för bit, precis som ett enormt pussel. Bron har en vägbana och en undre bana för tåg. Den centrala delen av bron är en så kallad snedkabelbro. Det är den längsta i världen med både bilväg och integrerad järnväg.

De högsta punkterna på bron är 203,5 meter. Det är en detalj som faktiskt gör bron till den högsta i Europa. Dessutom är det Sveriges högsta byggnadsverk. Den segelfria höjden, alltså den höjd som tillåter båtar att passera under är 57 meter.

Allt det här är alltså konstruerat som ett mycket komplext block bestående av smådelar. Byggnationen av den här bron var verkligen ett gigantiskt arbetet där avancerad ingenjörskonst, hantverksexpertis och avancerad satellitnavigering ingick. Det var säkerligen ett mycket intressant projekt att vara med och bygga!

Från brofästet via tunneln till Köpenhamn

Öresundsbron ligger mer eller mindre i direkt anslutning till Malmö stad, intill ett naturskönt rekreationsområde där du kan cykla, promenera eller jogga. Vid brofästet har de byggt en utkiksplats där alla som vill kan njuta av den spektakulära vyn, med konstruktionen i fokus likväl som Turning Torso och sjöbodar i omgivningarna.

Utsiktsplatsen är från början byggd för att invånarna kunde följa bygget men har alltså blivit en permanent del av Malmö Stads landmärken. Från den här platsen har du Europa för dina fötter och det är verkligen en mäktig känsla att stå där och spana ut över Öresund.

Ute i sundet övergå bron till en tunnel som sedan tar dig den sista biten till Köpenhamn. Tunneln är 3,7 kilometer lång och har ett seglingsdjup på 10 meter. Den mynnar ut i Köpenhamns norra stadsdelar och därifrån tar det inte länge tills du är i centrum av Köpenhamn.

Den konstgjorda ö som byggdes i samband med nedfarten till tunneln kallas för Pepparholm och är byggd med muddrat bottensediment på ungefär 8 miljoner kubik. Ön var från början helt kal och stenig. Naturen där har fått utvecklas utan att några ingrepp eller justeringar av människan.

Det finns alltså många spännande aspekter med hela Öresundsbron och hur den är konstruerad. Hur lång är Öresundsbron är definitivt en aspekt på det och hela konstruktion är mycket spektakulär och en byggnation i världsklass.