hur länge klarar man sig utan vatten

Hur länge klarar man sig utan vatten

Det finns flera faktorer som avgör hur länga man klarar sig utan vatten. I den här artikeln ska vi försöka svara på frågan: Hur klarar man sig utan vatten?

En människa kan överleva i tre veckor utan mat men bara ett par dagar utan vatten. I genomsnitt klarar man sig i tre dygn, men den dagliga åtgången på vatten beror på flera omständigheter: Temperatur, aktiviteter, hälsotillstånd och individens egna behov. Vid kris kan man överleva längre utan vatten, upp till två veckor, beroende på omständigheter och förhållanden.

Hur mycket vatten behöver man

Den mänskliga kroppen består till cirka 60 % av vatten. Vi förlorar ungefär två till tre liter vatten om dagen genom urin och svett, därför behöver vi fylla på med lika mycket för att fungera normalt. Vatten är kroppens grundläggande beståndsdel och är ett bra lösningsmedel för alla de vitaminer, mineraler, proteiner och kolhydrater som vår kropp behöver för att fungera. Är det varmt, svettas du mer och behöver mer vatten. Om du är aktiv behöver kroppen mer energi och mer vätska. Hur länge du överlever på enbart vatten beror även på hur ditt hälsotillstånd ser ut. Räkna med att varje person behöver tre liter vatten om dagen för att överleva. Det är viktigt att lagra en god mängd vatten hemma vid händelse av kris.

Tecken på vätskebrist

Vid eventuell vätskebrist, blir vårt hälsotillstånd påverkat ganska snabbt. Det första tecknet på vätskebrist är oftast huvudvärk. Hjärnan består av mer än 85% vatten och har du inte rätt vätskebalans, känner din hjärna av effekterna. Försämringen av hjärnans energiproduktion sätts ur spel och du får svårt att koncentrera dig. Ditt blod består av 95% vatten och vid vattenbrist ökar blodtrycket i kroppen. Vatten hjälper till att hålla kroppstemperaturen stabil. Vid vätskebrist har kroppen svårt att hantera värme och musklerna krampar. Dina lungor består till 80% av vatten och vid uttorkning blir andningen försvårad. Vid kraftig uttorkning kan man drabbas av förvirring och förlora medvetandet. Detta visar hur viktigt det är att vi kontinuerligt får i oss tillräckliga mängder vatten.

Var förberedd

Hur länge man klarar sig utan vatten beror på hur väl förberedd man är. I kristider behöver man vara handlingskraftig för att överleva och då är vattenförsörjningen avgörande. Se därför till att du är väl förberedd. Du bör lagra minst tre liter vatten per dag och per person. Då vi även är beroende av vatten för till exempel matlagning och hygien, måste man se till att tänka igenom sitt lager av vatten ordentligt.

Det är viktigt att man får i sig bra och rent vatten. I en överlevnadssituation är magsjuka en allvarlig sjukdom. Ett vattenfilter och en vattenrenare kan därför vara bra inköp. Har du till exempel en sjö, en bäck eller en flod i närheten kan du filtrera och rena vattnet och överleva längre. Även regnvatten kan samlas upp och filtreras och användas till både matlagning och hygien. Hur länge klarar man sig utan vatten? Ja, svaret på den frågan beror alltså på många olika faktorer.