Hur man använder en överhandsfräs – Video

Själva fräsverktyget kallas bit. Du börjar med att montera den bit som passar för det jobb du ska göra. VIKTIGT! Dra ur elsladden från verktyget först. Vänd nu fräsen upp och ned och lossa chuckmuttern med det medföljande verktyget. Placera biten i chucken och dra åt chuckmuttern. Vänd tillbaka fräsen så att den står på rätt ledd. Nu ska du ställa in skärdjupet. Det gör du med skärdjupsmåttet som är graderat i millimeter. Då det är klart tar du fram arbetsstycket, placerar handöverfräsen på rätt ställe och lossar låsarmen så att du kan trycka ner biten i arbetsstycket. Ställ in rätt var tal på fräsen, se bruksanvisningen. Starta fräsen och börja fräsa.

Vill du få en visuell förklaring kan du se denna video om hur

Här finns en video som tydligt visar de olika handgreppen för att byta bit och ställa in skärdjup och i övrigt hur man använder en överhandsfräs. Videon är gjord av verktygstillverkaren Skil, men de flesta överhandsfräsar fungerar på samma sätt