Hur man får bättre minne

hur man far battre minneOm du ska försöka berätta en historia och hela tiden känner att du tappar bort pusselbitar från historien, eller glömmer var du lägger dina nycklar när du kommer hem, vet du hur irriterande det kan vara att lida av dåligt minne. Det går dock att precis som med dina muskler bygga upp minnet. Här kommer några enkla tips på hur du förbättrar minnet.

  1. Träna på att vara i nuet. Att hela tiden fokusera på vad du gör i stunden hjälper till att skärpa din koncentrationsförmåga, och det i sin tur skärper de delar i hjärnan där du delar upp minnen i tid och rum.
  2. Lägg ifrån dig mobilen. Att konstant vara kontaktbar, och lyssna efter signaler som stjäl din koncentration är väldigt distraherande. Många sitter idag och gör flera saker samtidigt. Vi ser på TV samtidigt som vi umgås med våra vänner, och är inne på Facebook på telefonen samtidig. Att stänga av TV och telefon och träna dig på att fokusera på en sak i taget, hjälper hjärnan att kunna dela upp saker i olika avdelningar, och detta leder till att det blir lättare att processa information.
  3. Skapa associationer. Om du vill lägga någonting på minnet, koppla ihop det med ljud, bilder eller färger. På så sätt blir det lätt för din hjärna att i efterhand hitta och sortera dessa tankar, eftersom minnet då är inristat i mer än ett sinne.
  4. Spela minnesspel. Minnesspel som exempelvis Memory tränar hjärnan på samma sätt som löpning tränar upp konditionen. Genom att träna på att komma ihåg bilder, kan vi lära hjärnan att hela tiden hitta banor till de minnen som är lagrade inom oss.
  5. Motionera. Studier har visat att fysisk aktivitet förbättrar både minne och koncentration. Risken för att drabbas av demens på äldre dagar minskar till exempel hos de som motionerar regelbundet i medelåldern.