Hur man placerar sig innan korsning – Video

En del som man behöver lära sig när du ska ta körkort är hur du ska placera dig i en korsning. Det är viktigt både för att underlätta för dig själv och för dina medtrafikanter. I vissa fall kan det vara förenat med livsfara att placera sig i fel körfält. Hur du ska placera dig beror på vilket håll du ska svänga. Om du ska svänga till höger ska du lägga dig så långt till höger som möjligt och även använda blinkers. Om du ska rakt fram lägger du dig i mitten och och om du ska till vänster lägger du dig så långt till vänster det går. Glöm inte att använda blinkers om du ska svänga.

En film om placering i korsning

Vill du se ännu fler instruktioner på hur man placerar sig innan korsning? Här kan du se en film där en körskola visar hur du ska göra direkt från bilen. Det är till stor hjälp.