hur många dagar är det på ett år

Hur många dagar är det på ett år?

Ett år är 365 dagar säger vi ju. Men faktum är att det tar lite längre än så för jorden att snurra ett helt varv runt solen. Det tar jorden ungefär 365,2422 dagar för att vara exakt. Om vi följde kalenderåret konsekvent hela tiden, skulle årstiderna bli förflyttade med 6 timmar per år. På 120 år skulle det bli en månad. Därför har vi justerat kalendern så att kalenderåret följer solåret.

Kalenderår

Hur många dagar är det på ett år i ett kalenderår? Där har vi 365 dagar, och vart fjärde år som är skottåret har vi 366 dagar. Skottåret håller nämligen rätt på tiden, men även den här kalendern vi följer nu felar med en dag på 3 000 år. Hade vi å andra sidan inte haft något skottår alls, skulle vi med tiden ha vinter i juli och sommar i januari.

Den kalender vi följer nu tillsammans med stora delar av världen är den gregorianska kalendern. Kalendern utgick från början efter månen, vilket innebar att tiden kom ganska snabbt i otakt med varandra. För att rätta till felet, blev år 46 f.Kr. Det längsta året i historien med 445 dagar. Det här skedde under romarnas tid med Julius Ceasar vid tronen. Han tog hjälp av astronomen Sosigenes för att få rätt på kalendern.

8 e.Kr. infördes den julianska kalendern och hade då 365 1/4 dygn. För att jämna ut tiden bestämde de att 3 år skulle ha 365 dygn och det fjärde året skulle ha 366 dygn. Däremot hade Sosigenes missbedömt dygnets längd med ungefär 11 minuter. På 1500-talet hade alltså datumen blivit flyttade med ungefär 10 dagar från Ceasars tid. Då införde européerna den gregorianska kalendern vi följer idag.

Solår

Hur många dagar är det på ett år i ett solår? Här är det exakt 365,2422 dygn som utgör ett solår. Så lång tid tar det exakt för jorden att komma ett helt varv runt solen. Det är också här vår kalender härstammar ifrån. Först var månen den som följdes, men i Egypten startade åren med 365 dagar.

Nilen svämmade över varje år, och det i samband med att stjärnan Sirius visade sig på himlavalvet. Genom att kartlägga Sirius och andra himlakroppar, kunde egyptierna förutse när Nilens nästa översvämning skull komma.

Egyptierna delade in året i 12 månader med 30 dagar vardera. De 5 dagar som blev över för att jorden skulle hinna ett helt varv runt solen lade de till i slutet av året. Eftersom de här dagarna uppfattades som otursdagar, fyllde befolkningen dagarna med ritualer för skydd. Så småningom spred sig det här systemet till resten av Europa.

Skottår

Eftersom det är en dag extra som tillkommer vart fjärde år heter det skottdag. Hur många dagar är det på ett år som är skottår? Det är tekniskt sett lika långt som de föregående 3 åren, men för att inte världen ska bli bakvänd så småningom, har skottåret 366 dygn i kalendern.

Förr var det ett stort firande av skottdagen. Än idag på vissa ställen i världen. En sägen är att ett av Irlands helgon Sankt Patrik bestämde att kvinnor får fria till sina män på skottdagen.