hur många kilometer är en mil

Hur många kilometer är en mil?

För att göra det här svaret lite mer intressant, dyker vi ner lite djupare i hur begreppet mil används i Sverige, och hur det är annorlunda mot andra ”miles” som används i resten av världen. Låt oss därmed dyka in i längdenheternas spännande historia.

Varför använder vi mil i Sverige?

Mil är en gammal längdenhet som funnits längre än metersystemet vi använder idag. Den gamla svenska milen innan metersystemet infördes, har ett mått på 10,6 kilometer. En lätt översättning till det moderna metersystemet med andra ord.

Mil har egentligen inte något att göra med metersystemet som kvalificerar med SI-prefix, vars största längdenhet är kilometer. Det är helt enkelt en bekvämlighet för oss svenskar att klumpa ihop kilometer till mil även i det moderna systemet.

Enligt ett gammalt regelverk från 1665 är en mil är en mil definierad såhär:

1 svensk mil = 3 600 stänger = 6 000 famnar = 18 000 alnar = 36 000 fot ≈ 10 688,54 meter. Hur många kilometer är en mil då? Enligt den här definitionen är en mil 10,6 kilometer.

Skillnaden på mil och mile

Så milen finns i flera olika länder och definitionen är lite olika beroende på var i världen du befinner dig.

Ordet mil kommer från Romarriket och latinets ”mille passus” som blir ungefär 1 000 steg. På den tiden var 1 000 steg ungefär 1 483 meter för en romersk soldat.

Idag är en engelsk mil 1 609 meter, alltså 1,6 kilometer. När du har gått 1 000 steg har du alltså gått ungefär en mile, om du inte har ett väldigt kort steg vill säga.

Utöver det finns tyskans meile som motsvarar ungefär 6 kilometer. Däremot ser vi inte det här måttet särskilt ofta längre efter att det nya systemet blev standard. Det är alltså en till ”mil” som har en annan betydelse än vår svenska och nordiska mil har.

Fler gamla svenska mått

Innan metersystemet infördes i Sverige 1889 användes kroppen som mätstock. Det innebar att måtten kanske inte var så exakta, men vissa mått är alltid korrekta. Som att en fotlängd är en sjättedel av kroppens längd.

Måtten i sig var ganska logiska. Till exempel är en tum lika bred som en tummes bredd, en tvärhand är lika bred som bredden över dina fyra fingrar och en fot är längden från hälen till spetsen på stortån. Men eftersom vi är olika långa kan också den här typen av mått givetvis bli olika långa.

Däremot är måttet ”foot” fortfarande frekvent använt i England och USA och motsvarar strax över 30 centimeter. Britterna använder begreppet ”hands” som liknar det gamla tvärhandsmåttet. Det motsvarar ungefär 8-10 centimeter. 16 hands är alltså ungefär 160 centimeter, eller 1,60 meter.

Metersystemet tackar vi Napoleon för

Under franska revolutionen infördes metersystemet i alla länder som Napoleon intog. Faktum är att metersystemet kom till Sverige redan under 1870-talet, men det tog drygt tio år innan det blev det enda lagliga mätsystemet i Sverige.

Det har dock levt kvar länge för att beskriva mått och volym. Idag är det väldigt få människor kvar i livet som fortfarande använder sig av det gamla systemet.