hur många revben har man

Hur många revben har man

Revbenen är de ben i kroppen vi människor har flest av. Vi har nämligen 24 stycken revben, fördelade i 12 par. Du ska alltså känna 12 stycken revben på vardera sida om din kropp. Det är inte säkert att du gör det, men de finns där ändå.

Revbenen är väldigt viktiga ben, eftersom de skyddar våra inre organ som hjärtat, lungorna och levern. De består av ben och brosk, mellan dessa finns muskler och nerver. Där är också senor och ligament som hjälper till att hålla allting på plats.

Sanna, falska och flytande revben

Våra revben är uppdelade i tre kategorier, sanna, falska och flytande revben. Det betyder inte att några är mindre ben än andra, det har att göra med hur de är fästa. De översta sju paren sitter nämligen fast i vårt bröstben. De följande tre paren fäster i varandra och i benen ovanför. De sista två paren fäster inte alls på framsidan av kroppen och kallas för flytande revben.

Bröstkorgen består av, förutom revbenen och bröstbenet, 12 stycken bröstkotor. De översta tio revbensparen sitter fast dels i bröstkotorna i ryggraden och dels i bröstbenet med assistans av revbensbrosk. De nedersta två paren sitter däremot bara fast i bröstkotorna och inte framåt alls.

Ont i revbenen

Ibland gör det av olika anledningar ont i revbenen. Det kan bero på många olika saker såklart. Ofta är det mjukdelarna som fått sig en törn, träningsvärk eller en sträckning. Andra gånger är det lite mer allvarligt och då kan ett eller flera revben ha antingen spruckit eller brutits helt.

Läkningstiden kan vara lång beroende på vilket av revbenen och var på bröstkorgen brottet hamnat. Men de läker precis som alla andra ben i kroppen. De är dessutom ett av få ben som kan växa tillbaka så länge benhinnan är intakt. Det är av den anledningen som det är tacksamt att ta en bit revben till rekonstruktiva ingrepp så som näskirurgi.

Flest revben

Däggdjuren pendlar mellan 9 – 25 par revben, alltså 18 – 50 stycken revben.

Kräldjuren har desto fler. Ormar har ungefär 200 ryggkotor – de stora kan ha hela vägen upp till 450. Till varje ryggkota är ett par revben kopplade. En orm har alltså runt 400 revben!

Adams revben

Enligt Bibeln skapade Gud Adam, för att sedan skapa en kvinna, Eva, från en bit av Adams revben. Ur den här tanken kommer även myten om att män och kvinnor skulle ha olika många revben. Det stämmer till viss del.

En del har fler revben, somliga har färre

Hur många revben har man med Downs Syndrom? Det vanligt att personer med Downs Syndrom har 11 par revben istället för 12. Vissa människor kan utveckla extra revben i ländryggskotorna, alltså nedanför bröstkorgen, eller högre upp vid halsen. De övre kallas för cervikala revben. Du kan få allt från fullväxta revben till vävnadsfiber där och de finns med sen fosterstadiet. Män verkar få det här oftare än kvinnor, men det beror på HOX-generna i slutändan och inget vi kontrollerar.