hur mycket är en hektar

Hur mycket är en hektar?

Först och främst är Sverige ett relativt stort land sett till folkmängd och har en landyta på 407 000 kvadratkilometer. Omräknat i hektar blir det 40,7 miljoner hektar.

Hektar är ett gammalt mått och det är något vi använder än idag när vi mäter landområden. Exempel på landområden där vi använder hektar är skogs- och jordbruksmark och större tomter.

Men hur mycket är en hektar egentligen? Fortsätt läsa den här artikeln så kommer du att få reda på det.

Hektar och tunnland

En hektar är en kvadrat där alla sidor är 100 meter långa. Det vill säga 100 gånger 100 meter eller 10 000 kvadratmeter. Till skillnad från tunnland som är ungefär en halv hektar. Tunnland är en nordisk ytenhet vilket motsvarade den mängd åkermark som kunde besås med en tunna säd.

Ett tunnland i Sverige motsvarar ungefär en ”acre” som används i engelskspråkiga länder.

Sveriges indelning

Som vi tidigare nämnt har Sverige en landyta på 40.7 miljoner hektar. 69 % av ytan är skogsmark medan 8 % är åkermark och 20 % är gräsbevuxen mark.

Det som är mest intressant med den här statistiken är att endast 3 % av Sveriges yta är bebyggd mark. Det är otroligt lite mark och visar på att majoriteten av Sveriges befolkning bor i storstäder på relativt liten yta.

Sverige är efter Finland det land i Europa med mest skogsmark sett till yta. Det är säkerligen därför Sverige alltid haft ett starkt skogsbruk.

Stockholms län toppar andel bebyggd mark på 14 % av totala landarealen vilket motsvarar cirka 90 000 hektar. Det finns andra län som har mer bebyggd mark, till exempel Skåne och Västra Götaland men de har också betydligt större yta.

Hur mycket kostar en hektar?

Det beror helt på vad för slags land du vill köpa och var i landet. Åkermark är betydligt dyrare än skogsmark och kostade 2021 runt 121 800 kronor. Det är en ökning med hela 15 % från 2020.

Skogsmark är billigare och landade runt 75 000 kronor per hektar. Även priset för skogsmark har gått upp mellan 10-18 % från 2020 beroende på var i landet skogen befinner sig. Största ökningen på priset för en hektar har varit i norra Sverige på 18,3 %.

Gräs, berg och myrar

Utgör ungefär en femtedel av Sveriges yta. Till denna kategori räknas våtmarker, berg och naturligt gräsbevuxen mark. De har gemensamt att det inte används för bebyggelse och brukas inte för ekonomisk vinst.

Våra tre nordligaste län, Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har störst andel av den här typen av mark med stora fjällpartier av fjällhedar, berg och myrar,

Hur många fotbollsplaner går det på en hektar?

För att göra det enklare och lättare att relatera till kan vi jämföra en fotbollsplan och se hur stor yta en sådan har. En fotbollsplan har en yta på 5400 kvadratmeter och mäter 60 gånger 90 meter. Det vill säga i runda slängar en halv hektar (10 000 kvadratmeter).

Det går alltså nästan två fotbollsplaner på en hektar.