hur poströstar man i sverige

Hur poströstar man i Sverige?

I Sverige har vi representativ demokrati och vart fjärde år är det valår. Då väljer vi vilka representanter som ska sitta i Sveriges riksdag. Förutom att vi röstar på riksdagen röstar vi också fram representanter till landsting och kommuner.

Efter att Sverige gick med i EU har vi också möjlighet att rösta i Europaparlamentet. Val till Europaparlamentet infaller med fem års mellanrum. Alla som har fyllt 18 år och som har svenskt medborgarskap får lov att rösta på valdagen.

Förhandsrösta eller poströsta

Om man inte har möjlighet att gå och rösta på valdagen, som infaller andra söndagen i september, går det att förhandsrösta. Du förhandsröstar i en av de vallokaler som finns i varje kommun. Mellan 25 augusti och 11 september har du möjlighet att förhandsrösta.

Om du inte befinner dig i Sverige men ändå vill rösta kan du poströsta. Men hur poströstar man i Sverige egentligen? Här får du den informationen du behöver för att kunna göra din röst hörd även om du inte har möjlighet att förtidsrösta eller gå till vallokalen på valdagen.

Alla som är utomlands kan brevrösta

Om du har fyllt 18 år och har svenskt medborgarskap har du rätt att rösta om du befinner dig utomlands. Poströstning kallas också för brevröstning och det innebär helt enkelt att din röst skickas med post.

Regler för dig som poströstar

Du kan inte göra i ordning din röst och skicka det innan den 28 juli. Din poströst måste också vara postad utomlands. Du måste också se till att din röst kommer fram innan rösträkningen startar i Sverige. Om du är utlandssvensk som inte står med i röstlängden måste din röst vara framme senast dagen innan valdagen om den ska kunna räknas i valet.

Det här behöver du för att poströsta

Ska du poströsta behöver du ett särskilt material. Du kan beställa materialet själv eller så vänder du dig till den svenska ambassaden eller konsulatet i det land du befinner dig. Hos dem kan du hitta allt du behöver för att poströsta. Dessutom behöver du ha två vittnen. De vittnen du väljer ska vara över 18 år men de behöver inte vara svenska medborgare.

Så här poströstar du

Gör i ordning din röst i avskildhet. Du lägger din valsedel i valkuvertet och sedan stänger du kuvertet. På ytterkuvertets framsida fyller du i dina personuppgifter. Dina vittnen ska fylla i sina uppgifter på kuvertets baksida.

Rösta med eller utan röstkort

Du som har ett röstkort ska placera röstkortet framför ytterkuvertet i omslagskuvertet. Var noga så att adressen till valnämnden syns i fönstret på kuvertet. Skulle det vara så att du saknar röstkort ska du istället skicka kuvertet till Valmyndigheten. Så för dig gäller det att placera ytterkuvertet så att valmyndighetens adress syns i fönstret på omslagskuvertet.

Se till att du klistrar igen omslagskuvertet. Innan du skickar det så var noga med att du har frankerat kuvertet. Tänk på att postgången tar längre tid i vissa länder så skicka gärna din röst i god tid innan rösträkningen sätter igång.