hur räknar man ut kvadratmeter

Hur räknar man ut kvadratmeter

Att kunna räkna ut kvadratmeter är väldigt praktiskt i många olika sammanhang när man fixar med saker hemma. Exempelvis när du lägger ett nytt golv eller målar om hemma, så vet du då hur mycket klinkers eller målarfärg som du behöver.

Men kanske du behöver damma av dina matematikkunskaper en aning innan du sätter igång?

Enkelt uttryckt så multiplicerar du helt enkelt bara längden med bredden, i meter, så får du kvadratmeterantalet (m2) som du behöver.

Det låter väl enkelt? Tyvärr är ju inte alla ytor helt kvadratiska eller rektangulära. Om delar av området sticker ut så behöver du klura lite extra.

Beräkna golvyta

Först mäter du golvets längd och bredd. Du använder en måttstock eller ett måttband när du mäter. På så sätt går du tillväga när du fastställer rummets area. Eftersom vi mäter arean i kvadratmeter så omvandlar vi båda talen till meter.

För att beräkna arean av ett rum som är rektangulärt så använder vi formeln för rektangelns area:

 • Längd × Bredd = Area.

När vi beräknar arean av ett helt kvadratiskt rum så använder vi formeln för arean av kvadraten:

 • Sida × Sida = Area

Med andra ord så är det väldigt enkelt: Mät längden och bredden. Multiplicera talen. Klart!

När ytan är oregelbunden

Om det finns avsatser, olika nischer, rör eller ventilationssystem i rummet så måste du mäta arean av varje plats oberoende av varandra. Kanske det exempelvis rör sig om en väggfördjupning. Då behöver du beräkna de olika områdena separat och addera dem.

Ibland kanske det är ett område som ”saknas”, exempelvis där en dörr eller fönster är placerat. Då beräknar du området på precis samma sätt men sen subtraherar du ytan från den totala mängden m2.

Även takytan och trädgårdslandet beräknar du på samma sätt.

Exempel 1

Familjen Olsson planerar att lacka om sitt gamla parkettgolv i köket. De beräknar golvets yta noggrant, för de har inte lust att köpa mer lack än de verkligen behöver.

Så här går de tillväga:

 • Med hjälp av en måttstock mäter de först rummets längd. Det visar sig att rummet är 8 meter på längden.
 • Därefter mäter de bredden som uppgår till 4 meter.
 • Sen använder de multiplikationstabellen. 8 x 4 = 32
 • Med andra ord så är deras kök 32 m2 (kvadratmeter).

Exempel 2

Alice ska måla om sina getters fäbod. Men hur räknar man ut kvadratmeter för att veta hur mycket färg som går åt? Så här räknar hon först ut dörrarnas area.

 • Hon multiplicerar först bredden (basen) med längden.
 • 2,25 x 4 = 9 m2.
 • Arean är därmed 9 kvadratmeter.

Därefter är det dags att mäta fäbodens väggar. Så här gör Alice nu:

 • Först mäter hon basen. Den visar sig vara 5 meter bred.
 • Därefter mäter hon avståndet från basen och upp ända till taket. Det visar sig att även det är 5 meter.
 • Med andra ord är ytan en kvadrat.
 • 5 x 5 = 25. Alltså är ytan 25 kvadratmeter.

Alice planerar att måla väggen i röd Falu färg och dörrarna blir svarta. För att köpa in lagom mycket röd färg så behöver hon nu subtrahera ytorna där dörrarna befinner sig.

 • 25 m2 – 9 m2 = 16 m2.

Med andra ord, hon behöver köpa så pass mycket röd färg att det räcker till 16 m2 vägg. Samt svart färg till 9 m2.