hur ser en bröstcancer knöl ut

Hur ser en bröstcancer knöl ut?

Hos kvinnor är bröstcancer den vanligaste cancersjukdomen. De flesta är medvetna om detta och därför har samhället satt in åtgärder för att öka kunskapen om bröstcancer. En av dessa åtgärder är att kvinnor blir kallade till mammografi med jämna mellanrum.

På en mammografi kan du i ett tidigt stadium upptäcka förändringar i bröstet. I samband med mammografin får du också information om hur du kan undersöka dina bröst och områdena kring armhålan. Men hur ser en bröstcancer knöl ut egentligen?

Kan drabba både män och kvinnor

I Sverige blir omkring 20 personer diagnostiserade med bröstcancer varje dag. Cancerformen är helt klart vanligare hos kvinnor men även cirka 60 män får varje år diagnosen bröstcancer. Både män och kvinnor har en god prognos om cancern blir upptäckt i ett tidigt stadium.

Symtom på bröstcancer

I början när en cancerknöl börjar att utveckla sig är den inte synlig med blotta ögat. Därför är det viktigt att du känner till olika tecken och symtom som kan tyda på en cancerknöl i bröstet.

Undersök dina bröst regelbundet

Om du känner efter kring bröst och armhåla och hittar en knöl kan detta vara en cancerknöl. Ett annat tecken kan vara att du känner att bröstet är hårdare på vissa områden, eller att delar av ett bröst har blivit större.

Förändringar i huden på bröstet

Om huden på ditt bröst förändrar sig kan det bero på en cancerknöl i bröstet. Det vanligaste är att huden rodnar inom ett område eller att så kallad apelsinhud uppstår. Ett annat tecken på bröstcancer kan vara att din hud drar sig inåt runt bröstvårtan eller på andra delar av bröstet.

Blod från bröstvårtan

Vätska eller blod som kommer från bröstvårtan kan bero på att du har en cancerknöl i bröstet. Om du upptäcker något av ovanstående symtom ska du vända dig till vården. Ju tidigare en bröstcancer blir upptäckt, desto större är chansen för överlevnad.

Ofarliga knölar i bröstet

Det finns många olika sorters knölar som kan uppstå i bröst och armhåla och en del av dessa knölar är helt ofarliga. Så om du upptäcker en knöl i bröstet behöver det inte betyda att du har en elakartad bröstcancerknöl. Det kan vara så att den knöl du har upptäckt bara är en ofarlig bröstkörtel som har svullnat. Eller så har din bröstvävnad bildat knutor som är helt ofarliga.

Undersök dina bröst regelbundet

De flesta cancerknölar upptäcks inte på grund av att det uppstår stora synliga knölar i bröst eller armhåla. Oftast blir bröstcancer istället upptäckt i samband med mammografi eller när bröstet undersöks med händerna.

De knölar som är så små att de inte går att känna med fingrarna går oftast att upptäcka med hjälp av mammografi. Men det är också så att 10 % av cancertumörerna i brösten inte syns på mammografin, trots att tumörerna i vissa fall har varit stora. Istället har de upptäckts av kvinnan själv när hon undersökt sina bröst.

Om du undersöker dina bröst och armhålor regelbundet är chansen större att du skulle upptäcka en eventuell cancerknöl.