Hur ska du använda helljuset vid omkörning i mörker

hur ska du anvanda helljuset vid omkorning i morker

Att köra bil i mörker ställer betydligt mycket högre krav på förarens omdöme än vid körning under dagen. När man kör i mörker är det svårt att se andra trafikanter och det är lockande att använda helljuset så mycket som möjligt men ditt helljus kommer att blända andra trafikanter och därmed skapa potentiellt livsfarliga situationer, både för dig själv och för andra så använd helljuset med omdöme.

Hel- och halvljus

Alla motorfordon, bilar, motorcyklar och mopeder är utrustade med hel- och halvljus. Skillnaden mellan de två typerna av ljus är att helljuset är konstruerat på så sätt att de skall ge ett kraftigt ljussken som lyser så långt framför fordonet som möjligt för att föraren skall kunna se bra i mörker. Halvljuset å andra sidan skall belysa vägen framför fordonet utan att blända andra trafikanter. Halvljus skall ge en ljusbild som gör det möjligt för föraren att säkert framföra fordonet och som gör det möjligt för andra trafikanter att se fordonet. Halvljuset skall också belysa vägrenen så att föraren kan upptäcka cyklister och fotgängare vid vägkanten. I Sverige skall halvljuset vara tänt även under dagen för att underlätta för andra trafikanter att se fordonet.

Mörkerkörning

Vid körning i mörker bör du använda helljuset så mycket det bara är möjligt för att kunna se så bra som möjligt. Helljus på moderna bilar är oerhört kraftfullt och lyser upp både körbana och vägren långt framför fordonet men det går inte att ha helljuset på hela tiden. Har du helljuset tänt är det svårare för dig att se ljuskäglan från andra fordon eftersom ditt ljus lyser så starkt.

Kurvor och krön

Kör du på natten och har helljuset tänt och närmar dig en kurva bör du växla till halvljus ett kort ögonblick. Genom att växla till halvljus innan en kurva kan du upptäcka ljuskäglan från en mötande bil, något du inte kan upptäcka om du har helljuset på. Kommer det en bil måste du strax för kurvan växla till halvljus för att inte blända den mötande bilen. Är det en vänsterkurva kan du behålla helljuset på längre eftersom din ljuskägla då kommer att lysa vis sidan av vägen och inte blända det mötande fordonet. Kör du med helljuset på bör du också växla till halvljus ett kort ögonblick innan du når ett backkrön för att se om det kommer ett mötande fordon.

Mötande fordon

När du kör på en rak väg med helljuset på och möter ett fordon bör du använda helljuset så länge som möjligt, du bör växla till halvljus först när du riskerar att blända föraren av det mötande fordonet. När detta sker kan du avgöra antingen genom att växla till halvljus när du själv blir bländad av det mötande fordonets helljus eller när du ser att ljuskäglan från ditt helljus når det mötande fordonet.

Upphinnande

Kör du i mörker och hinner upp ett annat fordon skall du behålla helljuset tänt tills ljuskäglan börjar ”klättra” på det upphinnande fordonet. Förare av ett fordon blir bländad även om ljuset kommer bakifrån i och med att ljusskenet reflekteras i backspeglarna.

Omkörning

Ligger du bakom ett långsammare fordon vid körning i mörker och du vill köra om krävs det att du visar en stor portion omdöme. När du ligger bakom ett fordon har du halvljuset tänt, inte helljuset och har därför svårare att se om det finns något på den vänstra vägrenen vid sidan om det framförvarande fordonet. Det är också svårare för dig att bedöma avstånd i mörker, t ex hur långt det är till en kurva eller till ett krön. Har du gjort bedömningen att det är säkert att köra behåller du halvljuset på, blinkar vänster och svänger ut till vänster om det framförvarande fordonet. När du ligger snett bakom fordonet slår du på helljuset för att få så bra sikt som möjligt under själva omkörningen. Ditt helljus kommer inte att blända föraren av fordonet du kör om när du kör vid sidan av fordonet.

Källor:

Körkort Skolan.se