Hur ska du märka ut last vid körning i mörker

hur ska du marka ut last vid korning i morker

Bilar är inte bara praktiska fortskaffningsmedel som kan transportera personer, bilar är också går också utmärkt att använda som laståsnor men det finns regler för hur man får lasta en bil. Det finns regler kring hur många passagerare du får ha i din bil och det finns regler kring hur tungt du får lasta bilen och lastar du saker som sticker ut finns det också regler kring detta. Orsaken till dessa regler är säkerhet. Har du för många passagerare i din bil kommer säkerhetsbältena inte att räcka till och är det för trångt i bilen kan det dessutom göra det svårt för dig att framföra bilen på ett säkert sätt. Att man inte får lasta hur mycket som helst beror på att en bils bromsar är dimensionerade efter en viss vikt och lastas bilen för tungt kommer inte bromsarna att på ett effektivt sätt kunna stanna bilen. Att det finns regler kring hur man lastar utanpå bilen beror på risken för att andra trafikanter inte ser lasten och kör in i den med olyckor som följd.

Regler

  • Alla bilar har en specificerad maxlast som inte får överskridas. I bilens last räknas inte föraren men alla passagerare plus lasten räknas in så tänk på det när du lastar något tungt i din bil.
  • Har din bil ett takräcke finns det en maxlast även för detta. I bilens instruktionsbok står det hur mycket du max får lasta på taket.
  • Last som sticker utanför bilen får inte skymma bilens belysning eller dess registreringsskyltar.
  • Lasten måste vara väl förankrad så det inte finns risk att den ramlar av och orsakar olyckor.
  • Lasten får inte skymma sikten för föraren eller försvåra för föraren att framföra bilen.
  • Last får maximalt sticka ut 20 cm per sida om bilen. Bilen med last får inte överstiga en bredd på 260 cm.
  • Last som som sticker ut mer än en meter bakom bilen måste under dagtid markeras med en flagga.
  • All last som sticker ut framför bilen måste under dagtid markeras med en flagga.

Märkning av last

Att märka ut last som sticker ut från bilen är viktigt när du kör under dagtid, har du t ex lastat virke bak i din bil som sticker ut kan det vara svårt för föraren av en bakomvarande bil att se det som sticker ut. Har du omarkerad last som sticker ut är det lätt hänt att någon kör på denna last i en bilkö, är lasten markerad med en flagga är denna risk avsevärt mindre. Vid körning i mörker är risken överhängande att andra trafikanter inte noterar din utstickande last och risken för olyckor ökar markant om du inte märker lasten och det finns därför tydliga regler för detta.

Regler för märkning av last vid körning i mörker

Last som sticker ut mer än en meter bakom din bil skall vid körning i mörker markeras med rött ljus och röda reflexer. Last som sticker ut framför bilen skall vid körning i mörker markeras med vitt ljus och vita reflexer.

Källor:

Körkort Skolan.se