Hur skaffar man urkund

Urkund är ett system för plagiatkontroll som går helt på automatik. Det skapades för att förebygga fusk då allt fler studenter kopierade inlämningsuppgifter. Vårt mål med artikeln är att besvara följande frågor; vad är urkund, hur skaffar man urkund och hur tolkas resultatet. Urkund används mest av skolor och lärosäten, men kan också vara till stor nytta hos andra företag.

Vad är urkund?

Urkund är ett system för textanalys som är helautomatiskt och kan upptäcka, hantera och förebygga plagiering. Det fungerar på en mängd språk och fungerar tack vare maskininlärning. Systemet är effektivt samtidigt som det är enkelt att använda, det är en okomplicerad mjukvara som pedagoger lätt kan förstå. Urkund använder sig av tre källkategorier; publikationer, internet och studentmaterial. Du får sedan en analysrapport att bedöma.

Användning av analysadress

För att kunna använda dig av Urkunds mjukvara måste du vad de kallar en analysadress. Analysadressen tillhör den individ som ska ta emot de dokument som ska analyseras. Om du arbetar på en skola och vill kunna analysera dina elevers arbeten måste du kontakta den person som har administrativt ansvar för Urkund på skolan. De kan då lägga upp en analysadress åt dig.

Integrera urkund i plattformar

Urkund kan integreras i befintliga lärplattformar (LMS/VLE), så som Blackboard, Schoolsoft och Moodle. Ni kan också utveckla er egen integration om det inte finns i er plattform. Urkund erbjuder kostnadsfria utvecklarpaket till leverantörer av digitala hjälpmedel för utbildningssyfte. Det tar cirka två veckor att bygga en ny integration med deras utvecklarpaket och deras dokumentation är tydlig och logisk enligt kunderna.

Ta del av analysen/rapporten

När ett dokument lämnats in analyseras det utifrån relevanta källor och en rapport skapas. När kontrollprocessen är klar levereras analysen till läraren via lärplattformen, mejl eller lärarens internetbaserade inkorg. Du får en lättförstådd rapport som är enkel att förstå så att du enkelt kan avgöra om inlämningen är ett plagiat eller inte. Urkund erbjuder också testrapport för dig som vill testa navigationen.

Såhär tolkar du resultatet

Ett språk är väldigt mångsidigt och det är ganska osannolikt att någon är den första att formulera en mening på ett specifikt sätt. Urkund själv menar att alla träffar inte är plagiat utan att det är läraren, eller annan person som tar del av rapporten, som får avgöra om det är plagiat eller inte. Urkund bör ses som ett verktyg för bedömning och inte som slutgiltig bedömning.

Använd dessa filformat

Det är upp till läraren att avgöra vilka filformat som accepteras, men om inga riktlinjer finns stödjer Urkund flera format. Bland dessa finns .ppt, .pdf, .html och .doc, men det är bara en bråkdel. Om du skickar in dokument i andra format tas de inte emot av systemet och du får då ett felmeddelande. Krypterade meddelanden kan inte analyseras av Urkund.

Urkund är ett sätt för exempelvis lärosäten och företag att kontrollera om texter som lämnas in är original eller plagierade. Det skaffas enkelt via deras hemsida och kan integreras i de flesta läroplattformarna. Resultatet tolkas enkelt via den rapport som du får via mejl eller lärplattformen och analysrapporterna är enkla att förstå. Urkund ska ses som ett verktyg för att avgöra om en text är plagiat eller inte.