Hur skriver man datum

hur skriver man datum

Det finns många regler kring hur man skriver, inte bara grammatiska regler och regler kring stavning utan också regler av mer estetisk natur. Regler kring hur man skriver datum kan räknas till dessa regler men det handlar inte om något slag snobbism, skrivregler är till för att hjälpa skribenter att skriva så tydligt och så lättbegripligt som möjligt. Allt eftersom Sverige och därmed också svenska språket exponeras allt mer mot engelskan smyger sig engelska ord och engelska uttryckssätt in i svenska språket, något som är särskilt tydligt när det gäller hur man skriver datum.

Internationellt

Det finns inte bara svenska språkregler, det finns även internationella språkregler vilket är en klar fördel i en allt mer globaliserad värld. Enligt de internationella reglerna (ISO 8601) skrivs datum år-månad-dag och årtalet skall skrivas med fyra siffror. Ett exempel på detta sätt att skriva datum är 2018-02-12. Det här är samma sätt som vi skriver datum annat än i löpande text.

USA

USA skiljer sig från resten av världen när det handlar om att skriva datum, man skriver datum enligt månad/dag/år. Ett exempel på detta är 02/12/18 eller February 12, 2018.

EU

Det finns en standard inom EU för t ex datummärkningar på produkter där datum skall skrivas enligt dag/månad/år, t ex 12/02/18. Inom EU går det också bra att använda punkt mellan dag, månad och år t ex 12.02.2018.

Sverige

Sverige är ett öppet land som tar till sig influenser från hela världen. Sverige är dessutom ett medlemsland i EU vilket gör att vi får in allt mer europeiska influenser i Sverige och i svenska språket. Att det finns så många olika sätt att skriva datum på har lett till en viss otydlighet och förvirring, skribenter blandar internationell standard med amerikansk standard och kryddar det med EU standard.

Språkrådet

Språkrådet ger ut boken Svenska Skrivregler som kan ses som ett facit eller som ett rättesnöre kring hur man bör skriva för att det skall vara tydligt och koncist. Språkrådet rekommenderar att man i löpande text för tydlighetens skull bör skriva månadens namn med bokstäver, t ex (den) 12 februari 2018. Språkrådet rekommenderar att om man bara vill använda siffror bör man skriva 12/2 2018. Att använda den internationella standarden för datum, 2018-02-12, anser Språkrådet som olämpligt i all löpande text och som något som bara bör användas i brevhuvuden och liknande. En sista rekommendation från Språkrådet är att man inte förkortar årtal, man bör t ex alltid skriva 2018 och aldrig 18 eftersom det går att förväxla årtal med dag om man bara skriver med två siffror.

Sammanfattning

En global standard för hur man skriver vissa saker vore en klar fördel. Alla som någon gång har besökt USA vet att ingen där förstår vad födelsedata i ett svenskt körkort eller ett svenskt pass står för. Då det saknas global standard för hur man skriver datum i löpande text är ett råd till skribenter att de anpassar sättet att skriva datum efter typen av text och var texten skall publiceras: Är texten en vetenskaplig text eller en utredning som skall publiceras i Sverige kan det vara korrekt att skriva datum enligt internationell standard, t ex 2018-02-12. Är texten en annan typ av text än en vetenskaplig text eller en utredning och texten är ämnad för Sverige är det bättre att skriva månadens namn med bokstäver, t ex den 12 februari 2018. Vill man i en löpande svensk text endast använda siffror när man skriver datum bör man skriva enligt följande, 12/2 2018. Är texten man skriver ämnad för USA eller för EU bör man skriva datum enligt den standard de tillämpar för att undvika förvirring.

Källor:

Institutet för språk och folkminnen.

Wikipedia.