hur smittar halsfluss

Hur smittar halsfluss

Dina halsmandlar kan svullna upp av både virus och bakterier. Det innebär att svullna halsmandlar inte alltid behöver behandlas med antibiotika.

Men om du har halsfluss som är orsakad av bakterier kan läkare välja att sätta in en antibiotikabehandling. Under tiden som du är sjuk är det viktigt att tänka på hur smittar halsfluss egentligen, så att du kan skydda din omgivning från dina bakterier.

Så länge smittar halsfluss

Om du äter antibiotika slutar du att smitta efter två dygns behandling. Du bör alltså stanna hemma minst två dagar efter att du påbörjat din behandling.

Om du inte äter antibiotika ska du vara hemma så länge som du har symtom. Halsfluss kan smitta i flera veckor så det gäller att vara helt frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.

Flera i familjen kan vara smittade

Det händer att flera personer i en familj är smittade samtidigt. Det beror på att halsfluss smittar väldigt lätt. Om du eller någon i din familj har upprepade halsflussinfektioner med bakterier kan det vara en bra ide att låta en läkare undersöka alla familjemedlemmar samtidigt.

Vid ett sånt tillfälle brukar även de som inte har symtom i familjen testas. Det kan nämligen vara så att en person kan bära på bakterier utan att ha några symtom. Skulle flera medlemmar i familjen bära på streptokocker kommer samtliga att behandlas. Annars är risken stor att smittan fortsätter att smitta inom familjen.

Återkommande halsfluss

Även om du har haft halsfluss nyligen är du inte skyddad mot bakterierna. Det kan vara så att bakterierna har överlevt trots att du har tagit antibiotika. Om du skulle få en återkommande halsfluss inom en månad kommer du att få en ny sorts antibiotika.

Så undviker du att sprida smittan vidare

Om du har halsfluss kan du göra ett par saker för att hindra att bakterierna överlever i ditt hem. Det här gäller även om du har fått antibiotika utskrivet.

Koka din tandborste

Bakterierna från halsmandlarna kan överleva utanför minnen, därför bör du koka din tandborste varje dag efter att du använt den. Du ska koka tandborsten i tre till fyra dagar efter att du har påbörjat din antibiotikakur.

Om du slarvar med detta kan bakterierna överleva i din tandborste. Då finns det en risk att du smittar dig själv igen efter att antibiotikakuren är slut.

Koka nappar

För mindre barn gäller samma sak med nappar, vattenflaskor och leksaker. Har ditt barn halsfluss kan alltså bakterier överleva utanför munnen. Det här gäller även när barnet äter antibiotika.

För att bli av med bakterier kan du lägga nappar och bitleksaker i kokande vatten en stund. Då tar du död på eventuella bakterier.

Tvätta händerna

Du som inte har halsfluss kan skydda dig genom att tvätta händerna ordentligt flera gånger under dagen. Tänk på att använda tvål och vatten och var noggrann så att du tvättar mellan alla fingrar och på händernas ovansidor.

Undvik att dela handduk med någon som är smittad eftersom bakterierna kan överleva utanför munnen.

Du kan smitta innan du är sjuk

Inkubationstiden för halsfluss är två till fyra dagar. Det innebär att du kan smitta andra innan du fått några symtom. Om du tvättar händerna flera gånger om dagen så riskerar du inte att smitta andra ifall du skulle bära på bakterier utan att vara sjuk.