Hur smittar magsjuka

hur smittar magsjuka

Magsjuka är ett samlingsbegrepp för ett antal olika sjukdomar. Sjukdomarna som kallas för magsjuka har gemensamma symptom, symptom som illamående, kräkningar och diarréer. Magsjuka kan orsakas av både bakterier och av virus.

Magsjuka orsakad av virus

När man i dagligt tal pratar om magsjuka är det magsjuka orsakad av virus man pratar om. Ett av de virus som orsakar denna magsjuka är Calici som orsakar vad vi kallar för vinterkräksjukan. Magsjuka orsakad av Calici-virus smittar vanligtvis genom kontakt med andra människor. Calici-viruset är inte luftburet utan smittan sprids genom kontakt med föremål som vidrörts av en person som bär på detta virus, exempel på detta är dörrhandtag. Smittan sprids också genom mat eller dryck som hanterats av någon som är sjuk. I mer sällsynta fall sprids smittan genom livsmedel som t ex råa upptinade grönsaker och bär eller skaldjur. Magsjuka orsakad av virus är mycket smittsam och svår att skydda sig mot.

Bakteriella sjukdomar

Magsjuka orsakad av bakterier ger liksom andra typer av magsjuka symtom i form av illamående, kräkningar och diarréer men hur smittan sprids skiljer sig från den vanliga typen av magsjuka. Bakterier som orsakar magsjuka i Sverige är vanligtvis Campylobacter, Salmonella, ETEC-bakterier eller EHEC-bakterier. Det vanligaste sättet att smittas av magsjuka orsakad av bakterier är genom livsmedel. Dålig livsmedelshygien är den främsta orsaken till utbrott av bakteriell magsjuka. Många som smittas av bakterier via livsmedel smittas under utlandssemestrar. I varmare länder som inte har samma standard av livsmedelshygien som Sverige är det mycket vanligt med magsjuka orsakad av mat.

Campylobacter

Campylobacter är tarmbakterier som återfinns hos både människor och djur, bakterien är speciellt vanlig bland fåglar och smittar via förorenade livsmedel. I Sverige är magsjuka orsakad av Campylobacter vanligast under sommarmånaderna och ca hälften av de smittade smittas i Sverige, resten smittas utomlands.

Salmonella

I Sverige är det ovanligt att djur bär på Salmonellabakterier medan det i många andra länder är mycket vanligt. Orsaken till magsjuka orsakad av Salmonellabakterier är vanligtvis förorenade livsmedel. Allra vanligast är det att bli smittad via kyckling eller ägg. Magsjuka orsakad av Salmonellabakterier orsakas också via direkt kontakt med djur som bär på bakterien, vanligtvis ormar eller ödlor som hålls som husdjur. Ca tre fjärdedelar av de som smittas av Salmonella smittas utomlands.

ETEC-bakterier

Denna form av magsjuka kallas ibland för turistdiarré eftersom de som drabbas nästan alltid smittats utomlands. Liksom andra bakteriella magsjukdomar är orsaken till smittan dålig livsmedelshygien och att livsmedel inte värmts tillräckligt vid tillagningen. Man räknar med att nästan hälften av de svenskar som drabbas av matförgiftning utomlands smittats med ETEC-bakterien och närmare 50 procent av alla svenskar som reser till tropiska eller subtropiska länder drabbas av denna bakterie.

EHEC-bakterier

Denna bakterie finns över hela världen och människor smittas främst av den via kött- och mjölkprodukter. Framförallt nötfärs som inte hettats upp tillräckligt vid tillagning är en vanlig smittkälla men även opastöriserad mjölk och ostar tillverkade av opastöriserad mjölk från kor, getter och får kan bära på denna bakterie. Smittan kan också spridas via förorenade grönsaker samt via direktkontakt med nötkreatur, getter och får. EHEC-bakterien orsakar en form av magsjuka som kan ge mycket svåra biverkningar i form av påverkan på njurar. Denna sjukdom är ovanlig i Sverige men ca 500 personer drabbas varje år och det är främst lokala utbrott.

Sammanfattning

Magsjuka orsakad av virus är mycket smittsam och svår att skydda sig mot då den smittar från människa till människa. Det finns inget vaccin mot magsjuka och det enda man kan göra för att minska risken att drabbas är att tvätta händerna ofta. Bakteriell magsjuka är lättare att skydda sig mot då den framförallt sprids via livsmedel. Genom att hålla isär rått kött från andra livsmedel vid matlagning, genom att vara noga med handhygienen, genom att vara noga med att diska knivar och skärbrädor och genom att se till att livsmedel upphettas tillräckligt vid tillagning går det att skydda sig mot bakteriell magsjuka.

Källor:

Vårdguiden.

Folkhälsomyndigheten.

Livsmedelsverket.