hur startade coronaviruset

Hur startade coronaviruset?

Det första fallet som upptäcktes med corona hade varit på en marknad i staden Wuhan i Kina. Men huruvida det är en smitta som kommer från naturen, via maten, djuren eller inte, vet vi ännu inte med säkerhet. Det finns teorier om att det läckt virus från ett forskningslabb i Wuhan. Teorier om att det inte alls började i Kina finns också.

WHO har gjort en undersökning på det här men regeringen i Kina bevakade personerna från WHO kraftigt och avgjorde vem de fick träffa, var de fick gå och vilka fakta de fick tillgång till. Därmed blir undersökningen kanske inte heller helt sanningsenlig eftersom inte alla fakta har fått komma med.

Det här är covid-19

Viruset tillhör corona-familjen, ett virus som i vanliga fall ger lindriga infektioner hos människor. Däremot hör även SARS till den här familjen och den infektionen ger lite mer allvarliga symptom. SARS-CoV-2, som är viruset som orsakar Covid-19, är nära besläktat med SARS och med coronavirus som finns hos fladdermöss.

Såhär smittar corona

SARS-CoV-2 är en virusinfektion som sprids genom dropp- och kontaktsmitta. En person med en infektion behöver hosta eller nysa i din närhet. Det är alltså liknande som många andra influensor. Skillnaden är att det här är en ny infektion för människokroppen. Det i sig innebär att kroppen inte har några antikroppar mot infektionen och är på så vis är kroppen mer sårbar för en smitta.

Har du ett nedsatt immunförsvar av olika anledningar, har andra kroniska sjukdomar eller besvär med luftrören, kan det göra att du blir ytterligare lite mer sårbar och kan bli mer sjuk än en person som inte har något av det.

Nu när SARS-CoV-2 har hunnit cirkulera runt i befolkningen ett tag är den inte längre lika smittsam eftersom fler och fler människor har antikroppar. Våra kroppar är fantastiska så till vida att de anpassar sig och rustar sig mot allting som vill skada den. Om vi ger den lite tid.

Inkubationstid

Skulle du få en SARS-CoV-2 infektion gäller idag samma regler som för andra typer av sjukdomar. Stanna hemma tills du har varit symptomfri i 48 sammanhängande timmar, dock minst i fem dagar.

Tvisten här är att du ofta inte får symptom förrän fyra till fem dagar efter att du blivit smittad, och du är som mest smittsam innan du själv fått symptom. När du väl fått dina symptom och blivit sjuk, smittar du avsevärt mindre. Du kan fortfarande smitta i upp till en vecka.

Kommer det hända något liknande igen?

Även om viruset har sin vagga och start i Kina, kanske vi aldrig får veta exakt hur startade coronaviruset. Diskussionerna går fortfarande höga både i vår regering såväl som i EU-parlamentet och i USA kring hur de kan komma till punkt med ursprunget till SARS-CoV-2.

Eftersom Kina är ett land med speciella lagar och regler som inte liknar några andra i hela världen, är det en svår situation att lösa. Kina är ett land med många hemligheter, och det kanske är ytterligare en av deras hemligheter hur detta virus kom att slippa ut i världen och smitta så många människor.