Hur blir man advokat

Hur blir man advokat? Advokatyrket är ett spännande yrkesområde där du har möjlighet att arbeta med en rad olika områden baserat på dina intressen. Titeln advokat är däremot skyddad och får endast användas av personer som antagits som ledamöter av Advokatsamfundet. Vi har sammanställt en guide nedan kring hur du kan få din eftertraktade advokattitel och komma igång med ditt arbete.

Gymnasieutbildning

För att lägga grunden för att bli advokat är det vanligaste att du väljer att på gymnasiet läsa en ekonomiutbildning med inriktning på juridik. Dessa program ger dig goda grundkunskaper som ger dig möjligheten att på universitetet vidareutbilda dig till advokat, jurist eller domare. Många gymnasieskolor i Sverige erbjuder detta program så kan lätt hitta en skola som passar just dig.

Juristexamen vid universitet

När du sedan går vidare till universitet så väntar en juristutbildning som nästa steg. Det är en utbildning om 270 högskolepoäng som motsvarar en yrkesexamen på avancerad nivå. Den ger dig en juristexamen som på engelska motsvaras av titeln Master of Law. Juristutbildningar erbjuds av de flesta universitet i Sverige, så du bör ha goda möjligheter att hitta detta i den region du önskar.

Hur blir man advokat

Tre eller fler års praktisk tjänstgöring

Efter din juristexamen så väntar en period av praktisk tjänstgöring innan du har möjlighet att ansöka om medlemskap i Advokatsamfundet. Tjänstgöringstiden är minst tre år och du behöver under dessa år ha utövat praktisk tjänstgöring som exempelvis biträdande jurist vid en advokatbyrå eller liknande. För att kunna ansöka om medlemskap i Advokatsamfundet behöver du även vid ansökningstiden tjänstgöra inom juridik.

Advokatexamen med muntlig slutexamination

När du vill ansöka om medlemskap i Advokatsamfundet har du tillgång till alla guider via advokatsamfundet.se. För att bli godkänd och upptagen i Advokatsamfundet kommer din ansökan att prövas av Advokatsamfundets styrelse för att säkerställa att alla grundläggande krav såsom utbildning, tjänstgöringsperiod och personliga förutsättningar att prövas. Du kommer även att få genomgå ett muntligt prov för att validera din juristkunskap.

Andra krav vid sidan av de formella

För att få bli upptagen i Advokatsamfundet behöver du uppfylla ett antal krav. Utbildningskraven, den praktiska tjänstgöringsperioden och den muntliga examinationen är redan nämnda. Vid sidan av detta kommer även dina personliga förutsättningar att verka som advokat att bedömas. Inom detta område behöver ansökanden har ordnad ekonomi, bedömas som redbara och i övrigt lämpliga att verka som advokater. Denna bedömning görs av Advokatsamfundet.

Ljus framtid för advokater

För advokater har det under relativt lång period varit en stabil situation på arbetsmarknaden. Det har funnits ett löpande behov av nya advokater på marknaden vilket gjort att det varit möjligt för de nyexaminerade att få arbete. Det bedöms som fortsatt positivt för advokater på marknaden även framöver vilket gör att det finns en ljus framtid för de som väljer denna inriktning.

Yrket advokat är en skyddad titel som enbart får användas av personer som blivit upptagna som medlemmar i Advokatsamfundet. För att bli advokat behöver du en gedigen utbildning, ha bevisat dina färdigheter i praktisk tjänstgöring samt ha klarat Advokatsamfundets antagningsförfarande som även innefattar en muntlig examination och bedömning av dina personliga preferenser. Framtidsutsikterna för advokater är goda och vår sammanställning visar hur du kommer igång.