Hur man startar ett aktiebolag – Video

Du startar ditt aktiebolag genom att skicka in en formell anmälan till Bolagsverket på verksamt.se. Men först är det några saker som du behöver tänka på. Du kan starta aktiebolaget antingen själv eller tillsammans med andra personer. Du kommer att behöva upprätta en bolagsordning, stiftelseurkund, betala aktier och få bankintyg för att komma vidare. Aktierna blir företagets aktiekapital. Banken kan göra intyg direkt i e-tjänsten. Det ska finnas en aktiebok med förteckning över vilka som äger aktierna och därmed bolaget. Efter att aktiebolagets har registrerats får du ett registreringsbevis. När aktiebolaget väl är registrerat behöver du skicka in en årsredovisning årligen – det gäller även om någon verksamhet inte har bedrivits.

Video om hur man startar ett aktiebolag

På webbsidor som bolagetsverket.se och verksamt.se finns mycket information om hur man startar ett aktiebolag. Se ett informativt videoklipp på Bolagsverkets YouTube-kanal om hur man går tillväga för att komma vidare i processen.