Hur blir man polis

Om du drömmer om att bli polis och ställer dig frågan ”hur blir man polis” har du hamnat helt rätt. Vi går igenom vilken utbildning som gäller och vilka krav du måste uppfylla för att få lov att bli polis. Det är en hel del information att ta in men vi har satt ihop en artikel som ger dig en bra överblick över vad du behöver kunna för att uppfylla din dröm om att bli polis.

Svensk polisutbildning

Den svenska polisutbildningen är fem terminer lång, plus att du behöver gå sex månader som aspirant. Det är heltidsstudier som gäller och de kan äga rum på plats eller på distans. Polisutbildningen finns på fem orter; Malmö, Stockholm, Växjö, Borås och Umeå. Under utbildningen lär du dig allt om polisens roll i det svenska samhället, samt vilka regler och metoder som används. Ett mål med utbildningen är att öka din självkännedom.

Svensk medborgare och myndig ålder

För att kunna ansöka till polisutbildningen måste du vara svensk medborgare. Det beror på att du kommer att utöva myndighetsutövning och att ett svenskt medborgarskap är ett krav för den typen av arbete enligt svensk lag. Du kan därför bara söka till polisutbildningen om du är svensk medborgare. Dessutom måste du vara 18 år för att kunna söka till polisutbildningen, alltså vara myndig. Det finns dock ingen övre åldersgräns för att söka så det är aldrig försent.

Körkort och grundläggande behörighet

En annan sak du måste ha för att kunna påbörja utbildningen är ett B-körkort för manuellt växlade personbilar. Det eftersom en grund i arbetet som polis är just att köra bil. Du kan ansöka till utbildningen utan att ha körkort men du måste ha det för att påbörja dina studier. Utöver det måste du också ha grundläggande behörighet, vilken ser annorlunda ut beroende på vilken utbildning du tidigare gått. Du kan kolla upp din behörighet på antagning.se.

Annan typ av behörighet eller särskild behörighet

Du kan också komma in på utbildningen med annan typ av behörighet, utan att ha slutbetyg från gymnasium eller komvux. Det kräver dock att du har betyg i olika kurser, som exempelvis svenska, engelska och matematik. Dessutom behöver du ha minst tre års arbetslivserfarenhet på minst halvtid. Du behöver också uppfylla kraven för särskild behörighet vilket innefattar en del gymnasiala kurser. Dock kan du frångå det om du har en svensk kandidatexamen.

Fysiska, psykologiska samt medicinska krav

För att bli polis behöver du ha en normal fysisk förmåga. Inga belastnings- eller förslitningsskador får förekomma. Med hjälp av en ergometercykel testas din fysiska prestationsförmåga och du behöver ha minst fem på en skala på nio för att klara testet. Även muskelstyrkan testas. Du behöver även vara simkunnig. Medicinska krav innefattar syn, hörsel och BMI samt negativt drogtest. De psykologiska kraven kräver att du har en grundtrygghet och en grundläggande psykisk stabilitet.

Säkerhetsprövning och tester

Om du blir godkänd på den medicinska och psykologiska prövningen kommer du att få gå igenom en säkerhetsprövning. Den innefattar en intervju och en kontroll i ditt register. Det är en polis som utför intervjun och den ska avgöra om du är lämplig för arbetet som polis. Du måste också genomgå de olika fysiska testerna, en psykologintervju och en läkarundersökning där din allmänna hälsa för att avgöra om du är medicinskt kapabel att klara av polisyrket.

Som du ser finns det mycket att gå igenom innan du kan bli antagen till polisutbildningen, men det är självklart värt det om du drömmer om att bli polis. Nu har du lärt dig vad som krävs för att bli polis och du kan därmed arbeta mot dina mål. Du kan gå in på polisens hemsida och läsa mer ingående om de olika testen och kraven. Uppfyller du dem är det bara att söka in till utbildningen.