Hur blir man revisor

Drömmer du om att granska en verksamhets redovisning och förvaltning så är det revisor du ska utbilda dig till. En revisor jobbar genom att analysera olika företags ekonomi och se över verksamhetens effektivitet. Dessutom så ska du ge råd om hur företag kan förbättra sig för nästkommande år. I den här artikeln går vi igenom allt du behöver veta om hur blir man revisor, vilken utbildning som krävs och hur arbetsmarknaden ser ut.

Gymnasiebetyg för ekonomistudier på högskola alt. universitet

För att bli auktoriserad revisor behöver du ha genomfört en teoretisk och praktisk utbildning på totalt åtta år och därefter klarat ett prov. Men initialt behöver du godkända gymnasiebetyg. För att bli revisor behöver du studera ekonomi på högskola eller universitet, vilket kräver grundläggande behörighet från gymnasiet. Du behöver ha betyg i Engelska 6, Matematik 3b/3c och Samhällskunskap 1b/1a1+1a2. För att komma in på ekonomikandidatprogram vid Lunds universitet behöver du minst 20.57 i meritpoäng eller 1.30 i högskolepoäng.

Heading2 Number 2

Som auktoriserad revisor har du en skyddad titel. Du kan bli revisor utan att motsvara kraven, men du får inte använda titeln som auktoriserad revisor. Då kan du exempelvis bli en skatterevisor, lekmannarevisor eller internrevisor istället. Det finns däremot mer möjligheter att specialisera sig inom revisorsyrket. Du kan exempelvis specialisera dig på miljölagstiftning, skattelagstiftning eller på internationell redovisning. Den skyddade titeln kommer att kunna ge dig mellan 35 000 och 46 000 kronor per månad.

Kandidatexamen – tre år

Under din studietid på universitet eller högskola kommer du att få läsa kurser som exempelvis företagsekonomi, nationalekonomi samt fördjupande kurser i handelsrätt, redovisning och revision. Din kandidatexamen kan vara i ett valfritt ämne som du väljer och behöver inte vara inom företagsekonomi. Tänk däremot på att en examen från yrkeshögskola, folkhögskola, komvux eller gymnasium inte uppfyller kraven på kandidatexamen. Du kommer således inte kunna bli en auktoriserad revisor med exempelvis en yrkesutbildning.

Arbetserfarenhet – 3 år

Efter att du tagit din kandidatexamen så är det dags att få lite arbetserfarenhet. Den här praktiska utbildningen pågår i minst tre år på heltid. Vanligtvis är du under den här tiden anställd som revisor på ett revisionsföretag. Som nyexaminerad är det vanligt att starta som junior revisor eller revisorsassistent. Det innebär att du får handledning och assisterar andra erfarna arbetskolleger i granskningsarbetet för att du senare ska kunna arbeta självständigt som en revisor.

Fortsatt teoretisk eller praktisk utbildning – 2 år

När du slutfört den teoretiska och praktiska utbildningen kan du göra prov för revisorsexamen. Du blir en auktoriserad revisor genom att avlägga en revisorsexamen hos Revisorsinspektionen med godkänt resultat. Det kräver både praktisk och teoretisk utbildning för att du ska få skriva provet. Provet pågår under två dagar av totalt 12 timmar. Maxpoängen för provet är 150 och det krävs 90 poäng eller mer för godkänt resultat. Provets frågor är case-baserade där du ska svara i rollen som auktoriserad revisor.

Framtiden för revisorer

För tillfället är framtidens arbetsmarknad av revisor balanserad. Det här betyder att det finns en efterfrågan av utbildade revisorer samtidigt som att det är många som väljer att utbilda sig till revisor. Under de följande fem till tio åren kommer utvecklingen därmed inte förändras något speciellt utan förväntas att fortsätta att vara i balans. Det innebär att det kommer att finnas jobbmöjligheter om du väljer att utbilda dig, vilket gör din utbildning till revisor till ett säkert val.

Sammanfattningsvis är revisor ett bra yrke att välja om du tycker om ekonomi. För att bli en auktoriserad revisor behöver du en kandidatexamen i ekonomi från en högskola eller ett universitet. Därefter behöver du tre års erfarenhet på ett revisionsföretag där du handleds av och assisterar auktoriserade revisorer. Sist men inte minst behöver du göra ett prov hos Revisorsinspektionen med godkänt resultat. Om du till sist klarar provet finns det en möjlighet till jobb eftersom arbetsmarknaden av revisor är balanserad.