Hur blir man yrkesfiskare

Idag finns det ingen formell utbildning för att bli yrkesfiskare. Om du är intresserad av att arbeta som yrkesfiskare så kanske du undrar hur blir man yrkesfiskare. Svaret varierar beroende på vilken typ av fiskare du vill jobba som. Det krävs olika licenser och certifikat beroende på om du ska fiska i en insjö eller på havet. Om du saknar certifikat kan du ändå ta anställning som fiskare på en båt som har licens.

Fiskeintresse – A och O

Du som vill ha ett varierande arbetet och älskar havet kanske har en framtid som yrkesfiskare. Ska du arbeta som fiskare får du vara beredd på att arbeta i ur och skur. Dessutom är arbetet fysisk krävande. Men om du har ett genuint fiskeintresse kommer du förmodligen att uppskatta ditt arbete även om det kan vara tufft emellanåt. Om du väljer att jobba både på hav och insjöar kommer du att lära dig massor om olika sätt att fiska.

Vad innebär yrket rent praktiskt?

Om du jobbar som fiskare på en större båt kommer du att packa och sortera fisk ombord på båten. På en del båtar rensar man även fisken direkt efter fångst. Du kommer också att underhålla alla fiskeredskap och dessutom behöver själva båten också skötas om. Vid insjöfiske är det lite annorlunda, då hanterar du inte lika stora volymer av fisk och fångstutrustningen skiljer sig från havsfisket. När du arbetar som insjöfiskare är det oftast en liten besättning på båten.

Majoriteten yrkesfiskare driver eget

Det kan vara svårt att få licens för att bedriva fiske i hav och insjöar, men de flesta yrkesfiskarna har ändå de licenser som behövs och driver egen firma. Det är olika regler för vilka licenser som gäller beroende på var du ska fiska. Om du vill jobba som yrkesfiskare och inte har licens så kan du ändå jobba ombord på en båt som anställd. Då räcker det att den som bedriver fisket på båten har de licenser som krävs.

Havsfiske, kustfiske eller insjöfiske

Beroende på om du ska fiska i en insjö, längs med kusten eller på havet så ser reglerna olika ut. Det är du själv som har ansvar för att du har de licenser som krävs. I en insjö kan vem som helst bli yrkesfiskare utan licens, men du behöver ansöka och få en enskild fiskerätt. Men i exempelvis Östersjön räcker det inte med enskild fiskerätt, där måste du också ha en personlig fiskelicens om du tänker sälja fisk.

Obligatorisk säkerhetsutbildning

Ska du jobba på en större båt måste du genomgå en säkerhetsutbildning. Du behöver bland annat lära dig om säkerhet ombord, personlig säkerhet och hälso- och sjukvård. För att gå kursen så behöver du ha ett särskilt läkarintyg. Efter att du har gått utbildningen kan du registrera dig hos transportstyrelsen. Du kan sedan ansöka om certifikat för yrkesfiskare. Du behöver förnya certifikatet efter fem år. Kursen är relativt kort och brukar endast ta ett par dagar.

Kunskap om fiskeregler samt miljö

Alla som fiskar har regler de måste följa. Reglerna för hur du får fiska beror på om du är yrkesfiskare eller fiskar på din fritid. Det är dock alltid upp till den som fiskar att känna till vilka regler som gäller. Dessa regler är till för att fisket ska vara hållbart och de reglerar allt ifrån fiskekvoter till vilka metoder som är tillåtna. Det är Havs- och vattenmyndigheten som kontrollerar att de som fiskar följer regler och lagar.

Du som är sugen på ett varierande arbete kan alltså redan idag ta anställning på en fiskebåt som har licens. Men om du vill etablera dig på marknaden och skaffa en egen licens så behöver du bland annat gå en säkerhetsutbildning ger dig ett certifikat för yrkesfiskare. Beroende på var du har tänkt att arbeta så kan det finnas olika regler och det är du själv som har ansvar för att veta vilka regler som gäller.