Hur kan man bli pilot

Den här artikelns syfte är att beskriva hur du kan gå tillväga om du vill utbilda dig till pilot. Det inkluderar bland annat information kring den specifika utbildning du behöver, de olika alternativ som finns och vad som krävs för att bli antagen till de här utbildningarna. Dessutom får du information om vilka personliga egenskaper som är viktiga inom pilotyrket samt vilka medicinska krav som gäller. Så hur kan man bli pilot egentligen? Fortsätt läsa för att få svar på den frågan.

Vad innebär yrket ”pilot”

En pilot, även kallad ”trafikflygare” har flera olika uppgifter. Till stor del handlar det om att vara flygplansförare, men utöver det har piloten också många minst lika viktiga planeringsuppgifter. Exempelvis är det pilotens ansvar att se till att flygningen sker säkert genom att kontrollera flygplanets last, antalet passagerare samt hur vädret kommer att se ut under resan. De flesta piloter arbetar för större flygföretag, där besättningen vanligtvis består av en beslutsfattande kapten och en styrman. Ytterligare ett alternativ är dock att arbeta militärt inom Försvarsmakten.

Lämpliga gymnasieprogram

För att bli pilot finns inga krav på att du har gått ett specifikt gymnasieprogram. Däremot krävs det att du har tagit din gymnasieexamen, samt har godkända betyg i kurserna: Matematik 2b, Engelska 6 och Fysik 1a. Med det i åtanke är passande program Naturvetenskapliga programmet eller Teknikprogrammet. Vissa gymnasium erbjuder även programmet flygteknik, vilket är ett bra alternativ även för piloter, men saknar dock fysikkursen. I det fallet, eller om du saknar en annan nödvändig kurs finns det även möjlighet att läsa dem på komvux.

Yrkesförberedande utbildning

Pilotutbildningar anordnas av tre yrkeshögskolor i Sverige och både antagningskraven och utbildningslängden (ofta 2,5 år) kan variera något mellan olika utbildare. Det är därför viktigt att kontakta, eller läsa hemsidan till den skola du är intresserad av. Generellt om utbildningar på yrkeshögskolor är dock att du är berättigad till studiestöd och utbildningen i sig kostar ingenting. Mer information kring vilka utbildningar som är tillgängliga finns på yrkeshögskolans hemsida, själva ansökan sker däremot hos den specifika utbildningsanordnare du vill ansöka till.

Fristående privat utbildning

Förutom yrkeshögskolan finns det även möjlighet att utbilda sig till pilot privat. De här utbildningarna är inte bekostade av staten, däremot kan du vara berättigad till studiestöd eller kunna betala i mindre summor under utbildningen. En fördel med skolorna är att konkurrensen inte är lika hög som på yrkeshögskolorna. Även här ansöker du genom att kontakta den specifika skola du är intresserad av. Det är även viktigt att ha koll på att den pilotutbildning du ansöker till utbildar för den sorts behörighet du är intresserad av.

Antagningsprov och krav

De antagningsprov och krav som finns kan skilja sig mellan utbildningsanordnare. Däremot har EU tagit fram medicinska krav som gäller för alla piloter, även Transportstyrelsen har infört generella krav i Sverige. Bland annat behöver du göra ett lämplighetstest för att bedöma din psykiska hälsa. Du behöver även visa upp intyg som visar att du har tillräckligt god syn, samt att du inte är för lång eller kort. Det här intyget måste du kontinuerligt förnya. För mer information kring vad som gäller på en specifik utbildning, kontakta skolan.

Viktiga egenskaper som pilot

För att bli en pilot kan det vara fördelaktigt att ha specifika egenskaper. Exempelvis kan du dra nytta av att ha teknikintresse, då en stor del av arbetet sker genom datorer. Dessutom kan det vara gynnsamt om du inte har någonting emot oregelbundna arbetstider. Det är även viktigt att du har en bra samarbetsförmåga, är beslutsam, stresstålig och ansvarsfull.

Utbildning utomlands

Utöver de utbildningar som skolorna i Sverige erbjuder finns en mängd alternativ utomlands. I vissa fall kan du även vara berättigad till ekonomiskt studiestöd när du studerar utanför Sverige. Planerar du på att arbeta i Sverige men utbilda dig utomlands är det viktigt att du kontrollerar att utbildningen uppfyller Transportstyrelsens krav på ett pilotcertifikat. Detsamma gäller om du planerar att arbeta utanför Sverige. Utbilda dig kring vilka krav de ställer på piloterna där, det kan nämligen skilja sig från land till land.

När du väl har avslutat din utbildning så är du officiellt en pilot och kan därmed söka yrken inom området. Trots det är lärandet inte över. Flygbranschen utvecklas ständigt med nya teknikuppgraderingar, därför utbildar också flygbolagen kontinuerligt sina anställda internt. Konkurrensen på marknaden är relativt hög, men bland annat på grund av ökat resande så är möjligheterna inom pilotyrket större än tidigare. Sammanfattningsvis, om du anser att pilotyrket skulle passa dig så har du en mängd alternativ när det kommer till utbildning. Lycka till!