Hur man gör en enkät med Google Docs – Video

Logga in på ditt Googlekonto och titta på din e-post. Uppe i menyraden klickar du på ”Drive”. Då kommer en meny upp till vänster där du klickar på skapa och sedan på formulär. Då kommer en sida upp där du till att börja med ska namnge formuläret. Du börjar med första frågan som ska ha en rubrik. Du väljer sedan vilken typ av svar du vill ha. Text, flerval eller liknande. Du kan här välja om frågan ska vara obligatorisk. Sedan fortsätter du med det antal frågor du vill ställa. Då du är klar skickar du länken till formuläret till de du vill ska svara. Då du tror att svaren kommit in öppnar du Google igen och väljer Drive. Då ser du en lista på dina enkäter. Klicka på den aktuella och får resultaten. Du kan även välja att få en sammanställning av alla resultat.

Här visar vi en video om hur man gör en enkät i Google docs

För att komplettera texten i föregående stycke har vi skickat med en video som visar hur man gör en enkät med Google docs. Videon är gjord på en skola i Sollentuna för att visa hur de gör utvärderingar av undervisningen.