Hur man startar ett företag

hur man startar ett foretagAtt driva ett eget företag är en dröm för många. Det kan vara mycket roligare och mer tillfredsställande än att vara anställd och blir ditt företag framgångsrikt kan du även tjäna mer än som anställd. Det finns andra fördelar också. Du kan till exempel själv förfoga över din tid och även om egna företagare oftast jobbar fler timmar än anställda verkar de ofta göra det med glädje.

För att ditt företagande skall bli framgångsrikt och roligt krävs det dock noggrann planering och att du tänkt igenom saker och ting innan du startar.

Några saker du först måste tänka igenom

Din affärsidé

Affärsidén är själva utgångspunkten för ditt företag och det är viktigt att du noga tänkt igenom om din affärsidé är bra.

  1. Är affärsidén realistisk? Du kanske har en helt fantastisk idé men går den att genomföra? Rådfråga familj och vänner om vad de tror och gör mycket research.
  2. Dina förutsättningar. Tror du att du kommer att klara detta? Vill du till exempel starta ett byggnadsföretag är det en fördel om du har kunskap inom detta område, en hel del kan du lära dig under resans gång men vissa grundförutsättningar måste du ha.
  3. Är det rätt tidpunkt? Har du små barn hemma kanske det är svårt att vara hemifrån så mycket som det antagligen kommer att behövas i början. Du bör också undersöka marknaden. Vill du till exempel starta ett byggnadsföretag är det viktigt att veta om det finns mycket jobb eller om det är en vikande marknad.
  4. Hur ser konkurrensen ut? Finns det många aktörer på marknaden gäller det att just du har något speciellt att erbjuda. Ta reda på så mycket du kan om konkurrenterna, kunderna, priserna och marknaden i stort. Känner du till exempel till konkurrenternas svaga sidor kan du kanske hitta just din nisch.

Din affärsplan

Har du tänkt igenom allt detta är det dags att formulera en affärsplan. Du behöver en affärsplan för att kunna låna till startkapital. Affärsplanen bör byggas på punkterna listade ovan, samt innehålla information om hur du planerar att marknadsföra företaget och vilka de potentiella kunderna är.

Din företagsform

Har du en bra affärsidé som mynnat ut i en affärsplan som är tillräckligt bra för att du skall kunna låna det kapital du kan behöva måste du också fundera på vilken företagsform som är lämplig för dig. De vanligaste företagsformerna är

  • Enskild firma. Enklaste och billigaste företagsformen att starta, men du är personligt ansvarig för firmans lån.
  • Aktiebolag. Kan startas av en eller flera personer, det krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kr och du har ett mer begränsat ansvar för företagets skulder.
  • Handelsbolag. Kräver att det är minst två personer som startar företaget, krävs inget aktiekapital och delägarna är solidariskt ansvariga för företagets skulder.
  • Kommanditbolag. Påminner om handelsbolag men där är en av ägarna ansvarig för bolagets skulder.

Alla företagsformer har för- och nackdelar, vilken form som är bäst för just ditt företag beror på vilken typ av affärsverksamhet du kommer att bedriva. Var inte rädd för att fråga om råd kring detta.

Registrera företaget

Sista steget är att registrera ditt företag hos Bolagsverket. Det görs direkt på deras hemsida verksamt.se och du loggar in med e-legitimation. Följ bara anvisningarna på skärmen.

Lycka till!