Hur skaffar man återförsäljare

För små och nystartade företag är det viktigt att få fart på försäljningen och ett sätt är att sälja sina produkter genom andra butiker eller butikskedjor. Men hur skaffar man återförsäljare? Det finns goda råd att få och i den här artikeln får du flera. Du får räkna med att det är ett hårt jobb men om du lyckas lönar det sig stort.

Utgå från kategori produkter – kvalitet och pris

För att få dina produkter accepterade av en tänkt återförsäljare måste produkterna vara konkurrenskraftiga. Det finns ett starkt samband mellan kvalitet och pris, klarar dina produkter en sådan jämförelse? Då du jämför priset på dina produkter ska du räkna med alla dina kostnader för produkterna. Du ska se till att du har en hygglig marginal för du ska inte ge bort dina varor.

Besök mässor eller showrooms

På branschmässor kan du bilda dig en uppfattning om vad som redan finns på marknaden, då du där ser vilka du konkurrerar med. Mässor och showrooms är också platser där du kan knyta kontakter. Hittar nu någon intressant återförsäljare som du skulle vilja samarbeta med så försök att få träffa honom eller henne på tu man hand. I montern är det ofta för rörigt.

Hur skaffar man återförsäljare

Förhandla om gynnsamma avtal

När du har kommit så långt med en tänkt återförsäljare att ni börjar förhandla om avtal så gäller det att inte ge efter för alla förslag återförsäljaren har. Kommer det ett förslag som är tufft ställ gärna ett motförslag. Naturligtvis måste du vara beredd att göra eftergifter, men inte i den grad att det hela blir en förlustaffär för dig.

Direkt kontakt med säljare – alltid en fördel

Ett bra sätt att få en uppfattning om hur din produkt säljer är att ha direktkontakt med de som säljer direkt mot kund. Du kan den vägen få reda på vad kunderna tycker om din produkt och vad de i övrigt skulle vilja ha. Det är troligen den viktigaste kanalen för dig att skaffa dig kunskap för din produktutveckling

Våga ställ motkrav som kund

Då du och återförsäljaren sätter er ner för att träffa ett avtal ska du ha klart för dig vad du kan gå med på. Kommer det ett förslag som du har svårt att gå med på, leveranstid till exempel, ställ då ett motkrav som gör att du kan gå med på återförsäljarens krav. En förhandling är alltid att ge och ta.

Det här behöver du för att köpa varor från utlandet

Att köpa varor från utlandet är inte så komplicerat så länge du håller dig inom EU/EES, om du däremot köper in varor från exempelvis Kina blir det betydligt snårigare. Dina produkter behöver troligen bli CE-godkända och sådant kan kosta mycket pengar. För ett litet uppstartsföretag kan det ibland vara enklare att söka efter en leverantör inom landet, det behöver inte tvunget bli dyrare.

Att skaffa återförsäljare är ett tufft arbete och du måste vara beredd på att tjata och att inte ge upp. Det är personliga kontakter som lönar sig, be därför om personliga möten. Ha rejält på fötterna då du går in i en förhandling så att du inte lovar sådant du inte klarar av. Ställ motkrav om någonting inte gynnar dig.