Hur skaffar man truckkort

Om du söker jobb eller vill byta spår i ditt arbetsliv kan det vara bra att skaffa sig utbildning. Ett roligt jobb kan vara inom lager men då krävs att du har har speciell kompetens, exempelvis för att köra truck. Hur skaffar man truckkort blir då din fråga. Den frågan och många fler får du svar på här nedan.

Var behövs truckkort?

Truckkort behövs på alla arbetsplatser där man använder maskiner för att förflytta gods inom verksamheten. Det kan vara ett lager eller en brädgård. Det kan även vara entreprenörsverksamhet som ett vägbygge där man framför stora hjullastare. Man kan förenklat säga att ett truckkort behövs överallt där man flyttar saker med hjälp av motoriserad teknik och där arbetsgivaren kräver det.

Hur skaffar man truckkort

Ålder för truckutbildning

Du ska vara minst 16 år för att få ta ett truckkort. Du behöver inte ha vanligt körkort för att få köra truck inom verksamhetens område, men ska du ut och köra på allmän väg krävs körkort eller minst traktorkort. Det är heller inte obligatoriskt med truckkort för att köra truck men de flesta arbetsgivare kräver det av säkerhetsskäl.

Vad ingår i utbildningen?

Vad som ingår i utbildningen framgår av Truckläroplanen TLP10. Där framgår det vilka färdigheter och kunskaper du ska ha för att få framföra en truck. Utbildningen är både teoretisk och praktisk och i normalfallet ska du göra både ett teoriprov och en uppkörning för att få ditt truckkort. Kontrollera gärna att din utbildning följer TLP10, vissa arbetsgivare kräver det.

Olika behörigheter – vad gäller?

Truckar indelas i 18 olika typer som i sin tur delas in i fyra huvudgrupper. Utbildningsbevis utfärdas för samtliga 18 typerna och vill man ha ytterligare behörighet tillkommer utbildningsmoment för den typen. I den lägsta behörigheten, grupp A, finns enkla låglyftande truckar och i den högsta, grupp D, finns hjullastare och liknande tunga maskiner. Utbildning för truckar grupp A tar cirka 16 timmar.

TYA – Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

TYA är en organisation som ska verka för utveckling och ökad säkerhet hos medlemsföretagen. TYAs uppdrag är att ta fram utbildningsmaterial och kurser med syftet att öka säkerheten för alla inom branschen och att finna bra lösningar för arbetsmiljön i morgondagens transportbransch. TYA ägs av arbetsmarknadens parter som verkar inom transportbranschen, alltså både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer och ska verka partsneutralt.

Förhandla med din arbetsgivare om gratis utbildning

Om du redan har en anställning där du förväntas ha truckförarutbildning men saknar det kan du prata med din arbetsgivare och föreslå att denne kan låta utbilda dig på lämplig nivå. Samma sak gäller om du har en utbildning enligt grupp B men företaget utvecklas och nya kompetenser behövs, peka på vinsterna av att ha flera kompetenser på arbetsplatsen, till gagn för både dig och företaget.

Truckkort eller utbildningsbevis är ett kompetensbevis som höjer ditt värde på arbetsmarknaden. Du kan ta ett sådant privat eller låta din arbetsgivare bekosta utbildningen. För den lägsta gruppen, grupp A, tar utbildningen två dagar, en för teori och en för praktik. Truckförarutbildning är inte obligatorisk då du kör truck men de flesta arbetsgivare kräver en sådan av säkerhets- och arbetsmiljöskäl.