Hur skaffar man upphovsrätt

Hur skaffar man upphovsrätt, ja det ska vi ge dig svaret på. Läs vidare och få all nyttig information som du behöver kring upphovsrätten, vad innebär den, hur länge gäller den, hur får jag skyddet, vad innebär ideell rätt och ensamrätt och hur gäller den utanför Sveriges gränser. Det är några av alla de frågeställningarna som du kommer att få besvarade här utav oss.

Det här innebär upphovsrätten

Kort förklarat kan man säga att upphovsrätten innebär äganderätten som skaparen till ett verk har. Detta kan röra sig om till exempel ett litterärt verk eller ett konstnärligt verk. Upphovspersonen ska ha ensamrätt till att bestämma hur hens verk får användas. Bestämmelser om straff för den som använder upphovspersonens verk utan medgivande, gör så att den viktiga upphovsrätten kan skyddas.

Ensamrätt och ideell rätt

När verket återges i en tidning, bokomslag eller liknande har skaparen rätt till att namnges. Skaparens namn ska finnas i direkt anslutning till verket genom en bildtext eller namnet under eller sidan om bilden. Det ska tydligt framgå vem som är skaparen till verket. Med ensamrätt innebär det att skaparen har ensamrätten att bestämma hur verket får användas. Skaparen får framställa exemplar av sitt verk.

Hur skaffar man upphovsrätt

En formlös rättighet

Upphovsrätten är en formlös rättighet och det innebär att du inte behöver registrera den någonstans för att den ska vara gällande. Skyddet uppstår hos skaparen av verket direkt i den stund som verket skapades. Väljer du att skriva en bok till exempel har din titel ett automatiskt skydd direkt genom lagen om upphovsrätt. Dock krävs det att din titel på boken är tillräckligt originell.

Internationella konventioner för skydd utomlands

Upphovsrätten gäller i de större delarna av världen oavsett form på verket. Detta genom internationella konventioner. Reglerna och lagarna kan se lite olika ut beroende på vilket land som vi talar om. Det kan också skilja sig mellan olika typer av verk. Så som litteratur, design, musik och så vidare. Är du intresserad så kolla upp din typ av verk och i vilket land.

Så länge gäller upphovsrätten

Så länge skaparen till verket lever gäller även upphovsrätten. När skaparen är avliden gäller upphovsrätten i ytterligare 70 år. När skaparen avlider kommer upphovsrätten övergå till de efterlevande. Detta sker genom testamente eller arv. Upphovsrätten för närstående gäller oftast från året då verket gjordes och sedan 50 år framåt. Om skaparen exempelvis tagit ett fotografi så gäller det 50 år framåt från datumet då fotot togs.

Det händer när upphovsrätten upphör

När skyddstiden inte längre gäller är det fritt att använda verket för den som vill. Det är dock alltid bra att nämna skaparens namn när verket används. Om ett verk används på ett sätt som innebär en kränkning av själva verket finns det en specifik bestämmelse angående detta. Bestämmelsen vid namn klassikerskyddet gäller även för verk där skaparen avled för flera hundratals år sedan.

Det är bra att ha koll när det kommer till upphovsrätten och vad som gäller kring denna. Upphovsrätten är till för att skydda skaparens rätt till sitt verk. Det är inte bara att kopiera och använda material som man hittar. Är det något verk du är intresserad av så kolla upp vad som gäller just för detta och glöm aldrig att namnge skaparen till verket.