Hur skaffar man utdrag ur brottsregistret

Hur skaffar man utdrag ur brottsregistret? Ett utdrag ur brottsregistret kan du som privatperson behöva göra exempelvis i anslutning till en anställning eller om du vill hyra en lägenhet. Det finns kostnadsfria funktioner via polisens hemsida där du inom två veckor kommer att få hem det utdrag du behöver. I vår artikel har vi sammanställt hur du går tillväga.

Det här innehåller brottsregistret

Brottsregistret, eller belastningsregistret och misstankeregistret som det kallas av polismyndigheten, är ett svenskt register som innehåller uppgifter om dig. Uppgifterna gäller huruvida du är skäligen misstänkt för brott eller om du har fått påföljder för brott. Registret innehåller enbart information om personer som är över 15 år gamla. I registret finns namn- och adressuppgifter samt detaljer kring den eller de gärningar som förekommer.

Hur skaffar man utdrag ur brottsregistret

Direkt via polisen eller mellanhand

Utdrag ur brottsregistret görs för olika typer av ändamål. Privatpersoner som begär utdrag ur registret gör det ofta med anledning av vissa anställningar eller boendesituationer som kräver att personen kan visa upp ett godkänt utdrag. Behöver du begära ut ett utdrag ur brottsregistret kan det göras direkt ifrån polisens hemsida eller via någon aktör som erbjuder hjälp med det till mot en avgift.

Välj rätt blankett till rätt ändamål

När du vill begära ut ett utdrag ur brottsregistret finns det självservicefunktioner på polisens hemsida. Det finns ett par olika blanketter att tillgå så du behöver säkerställa att du väljer den som uppfyller dina behov. Det finns exempelvis blanketter som rör arbete inom vård eller skola, för försäkringsfrågor, samt även blanketter som hjälper dig att få ett utdrag som kan användas även utomlands.

Kostnaden för en begäran om utdrag

Att begära ett utdrag direkt via polisen för att använda nationellt inom Sverige är utan någon kostnad. Behöver du begära ett utdrag som kan användas även utanför Sverige, exempelvis om du ska bosätta dig eller ta arbete utomlands eller adoptera ett barn från ett annat land kan det göras via polisens hemsida till en kostnad på 225 kronor.

Såhär lång tid tar ditt ärende

Handläggningstiderna varierar beroende på den rådande arbetsbelastningen hos polisen. För utdrag som ska användas inom Sverige är den maximala handläggningstiden två veckor, men det kan gå snabbare om arbetsbelastningen för närvarande är lägre. För utdrag för utlandsbruk behöver betalningen för utdraget inkomma till polisen innan utdraget genereras. Efter att betalningen registrerats tar det en vecka tills du har utdraget.

Gallringsregler – så länge finns uppgifter kvar i registret

Det finns regler som anger hur länge olika ärenden behålls i ditt brottsregister. Det är påföljden för brottet som begåtts, alltså vilket straff som blivit utdömt, som avgör när ärendet gallras bort. Hur länge ärendet ligger kvar i registret beror på hur allvarligt det aktuella brottet varit. I allt från 3 år upp till maximalt 20 år kan ärenden finnas kvar i registret.

Sammantaget finns det flertalet funktioner tillgängliga som hjälper dig att få ett utdrag ur brottsregistret, oavsett vad anledningen är till att du behöver detta. Samtliga utdrag du begär från polisens hemsida, förutom om de ska användas utomlands, är kostnadsfria och levereras hem till dig inom två veckor från begäran. För utdrag att använda utomlands tillkommer en kostnad på 225 kronor.