Hur skriver man en fullmakt

Ibland har man inte orken eller möjligheten att fixa sina ärenden själv och behöver någon som gör det åt en. Det kan vara i samband med utlandsvistelse eller sjukdom. I så fall behövs det en fullmakt där en person får behörighet att fixa dina ärenden. Men hur skriver man en fullmakt? Det och mycket annat svarar vi på i denna artikel.

Vad är en fullmakt?

En fullmakt betyder att en person har rätten att företräda en annan person. Det kan gälla både att utföra vissa handlingar och att fatta beslut. Det finns många olika sorters fullmakter och normalt gäller de endast för en typ av verksamhet. Ett vanligt exempel är att någon får en fullmakt att sköta någon annans bankärenden och kan hantera dennes bankkonton.

Hur fixar man en fullmakt

Beskrivning av fullmakt

Det finns ingen specifik mall för fullmakter utan den kan se lite olika ut beroende på vilken bransch och vilket företag det avser. Dock finns det vissa detaljer som alltid ska stå med för att fullmakten ska vara giltig. Det är båda parternas namn och underskrift samt vad fullmakten har för avsikt. Det ska även stå hur länge fullmakten är giltig.

Vem omfattas av fullmakten?

De som berörs av fullmakten är de två som har skrivit under den. Personen som ger bort rätten kallas normalt för huvudman eller fullmaktsgivare. Den person som utför handlingarna i den andra personens ställe kallas normalt för ombud. Den tredje parten som omfattas av fullmakten är den myndighet eller det företag där handlingarna utförs. Det kan till exempel röra sig om Försäkringskassan.

Tidsperiod för fullmakt

Det finns ingen bestämd tid för hur länge en fullmakt ska gälla utan det varierar mellan olika instanser. Generellt brukar man säga att det är bättre att sätta ett kortare datum och sedan skriva på en ny fullmakt istället för ett sätta en längre tidsperiod. Man vet aldrig hur ens situation ser ut längre fram i tiden så det kan skapa en extra trygghet.

Underskrift och datum

Det är viktigt att båda parter har sin underskrift och datumet på fullmakten, annars räknas den inte som giltig. Du kan antigen skriva ut fullmakten och skriva under för hand eller signera med din e-legitimation. Det vanligaste är att du använder ditt mobila BankID. Alltså går det väldigt snabbt att ordna med en fullmakt idag och du kan utföra ärenden samma dag.

Fullmakt och användning

Låt oss säga att du inte kan hämta ut dina mediciner på apoteket. Då kan du ge en fullmakt till en annan person att göra det åt dig. Allt som behövs är en fullmakt vilken du kan hitta på apotekets hemsida. Den ska ni båda signera för att den ska vara giltig. Idag kan du signera den online med hjälp av BankID.

En annan situation där fullmakt används är hos Försäkringskassan. Du kan till exempel ge din partner en fullmakt för att hela barnbidraget ska komma in på dennes bankkonto. En fullmakt används även om någon annan ska skriva under ett avtal eller ha kontakt med ett försäkringsbolag. Det är också vanligt när man hanterar ett dödsbo och allt som detta innebär.