Hur skriver man ett rekommendationsbrev

hur skriver man ett rekommendationsbrev

Ett rekommendationsbrev kan innebära en rad olika saker. Du kanske vill rekommendera någon du känner som en hyresgäst, en medarbetare eller som adoptivföräldrar? Precis som det låter som handlar rekommendationsbrev att rekommendera en person för något, vad det än rör sig om. Det här sätter vissa krav på hur brevet bör utformas. Du kanske inte skulle skriva brevet på samma sätt som om du skulle skriva ett brev eller ett mejl till en vän, eller hur? Här får du en guide till hur du kan bygga upp två olika rekommendationsbrev; ett från arbetsgivare och

Såhär kan ett rekommendationsbrev från arbetsgivare skrivas:

  1. Inled med en formell och vänlig hälsningsfras, alternativt en rubrik som beskriver brevets innehåll
  2. Berätta direkt vad meningen med brevet är och vem du vill rekommendera för liknande arbeten
  3. Skriv själva brevet, där du lyfter fram vad personen har arbetat med hos er och vilka egenskaper hen har. Ge gärna exempel på väl utförda arbetsuppgifter
  4. Avsluta med en vänlig avslutningsfras och skriv under med din signatur. Signera också brevet med datum och ort

Tips!

Tänk på brevets struktur och att det inte bör vara för långt. Om du har svårt att hitta en bra struktur och layout på brevet finns det många mallar online. Såhär kan ett rekommendationsbrev för god man skrivas:

  1. Inled med en formell och vänlig hälsningsfras, eller en rubrik som beskriver innehållet
  2. Berätta vem du är och vem du vill rekommendera för god man
  3. Bygg huvudinnehållet. Kom ihåg att ta med följande: – Beskriv kort personen som du vill rekommendera. Vem är hen och vilka är hens egenskaper? – Beskriv ekonomiska och rättsliga förutsättningar för personen – Ge gärna exempel på om personen har gjort något liknande tidigare eller något som gör hen lämplig för rollen som god man
  4. Avsluta med en trevlig avslutningsfras, din signatur samt datum och ort

Tips!

Tänk på språket. I formella brev som dessa bör även språket hållas korrekt och stilfullt. Undvik slangord och förkortningar som kan ge brevet ett oseriöst intryck.